Werken in de haven: zoveel kansen
donderdag 28 juni 2018
Uitbreiding anticonceptiebeleid voor kwetsbare Gentenaars
maandag 9 juli 2018

Ons Gents model wijk-werken? Wijk-Werken plus!

Het PWA werd recent doorgestart als ‘wijk-werken’. Dat is een Vlaamse beslissing, maar de uitvoering is toevertrouwd aan de lokale overheden, in samenwerking met de VDAB. Wijk-werkers zijn werkzoekenden die de stap naar werk nog niet kunnen zetten. Ze voeren klussen uit bij verenigingen, scholen of bij particulieren thuis, en krijgen daarvoor via ‘wijkwerkcheques’ een vergoeding bovenop hun uitkering. Doel is hen werkervaring te laten opdoen, en hen stappen vooruit te laten zetten in een traject naar werk. De Vlaamse maatregel kent nogal wat lacunes. Daarom kiezen we in Gent voor een model ‘wijk-werken plus’.

Een belangrijke lacune is dat er door Vlaanderen geen middelen voor begeleiding zijn voorzien. Omdat we wijk-werken serieus willen aanpakken, en vooral willen gebruiken om mensen vooruit te helpen, hebben we beslist als Stad zelf middelen voor coaching en vorming te voorzien. Want wijk-werken moet meer zijn dan een ‘klusjesdienst’ voor vzw’s en particulieren. Het moet langdurig werkzoekenden ook écht vooruit helpen in hun zoektocht naar werk.

Een tweede probleem met de Vlaamse maatregel is de strakke beperking in de tijd. Werkzoekenden mogen maar 12 maanden wijk-werken, hoewel niet altijd duidelijk is wat het vervolgtraject zal zijn. Door die beperking is het moeilijker om aan de wijk-werkgebruikers continuïteit te bieden. Want als je om de paar maanden een andere wijk-werker krijgt om je tuin te onderhouden, is dat niet meteen vertrouwenwekkend.

Omdat we vrezen dat heel wat particuliere gebruikers gaan afhaken, kiezen we er bewust voor om gericht meer wijk-werkplaatsen te zoeken bij scholen, vzw’s, of sociale verenigingen. Zij hebben vaak een hart voor kwetsbare mensen, en vaak kunnen bij hen meerdere wijk-werkers terecht. Daardoor speelt het probleem van de continuïteit minder. Want wie er al is, kan de nieuwe mensen opvangen. Dat betekent niet dat er geen wijk-werkers meer bij particulieren terecht gaan kunnen, integendeel. Heb jij een klus, waarvoor je niemand vindt, of wil je zelf als werkzoekenden ‘wijk-werken’? Contacteer dan zeker ons nieuwe Agentschap Wijk-Werken Gent via https://stad.gent/werken-ondernemen/werken/werken-de-gentse-regio/ervaring-opdoen/wijk-werken-gent en https://www.vdab.be/wijk-werken.

Ondanks die lacunes vinden we wijk-werken een belangrijke maatregel. Want ze vormt een belangrijke schakel tussen vrijwilligerswerk – ook vrijwilligerswerk in het kader van activering, zoals ‘arbeidszorg’ – en meer formele vormen van werkervaring, of werk natuurlijk. Ook de vergoeding verhoudt zich ergens tussen die twee systemen in. Wijk-werken is dus een tussensport op de activeringsladder, die voor vele werkzoekenden een interessante tussenstap kan zijn.

Bovendien is wijk-werken een manier om op buurtniveau belangrijke sociale ondersteuning te bieden. Denken we aan wijk-werkers die maaltijden helpen verdelen bij een lokale vzw, meehelpen om hun wijk proper te houden, of hulp verlenen aan senioren, die op die manier langer thuis kunnen blijven.

We vinden die inbedding in de wijk heel belangrijk. Want ook werkzoekenden voelen zich betrokken bij hun buurt, en willen zich voor hun buurt inzetten. Het lokale karakter van de klussen werkt motiverend. Als die klussen hen dan ook nog sterken in hun traject naar werk, én ze verdienen iets bij bovenop hun werkloosheidsuitkering – een belangrijke dam tegen armoede! – dan versterk je de werkzoekenden vooral als mens. En dat is dan weer van het grootste belang om hen écht stappen naar werk te laten zetten!