OCMW Gent jaaroverzicht: ”we maken uw weg wijzer”
maandag 28 mei 2018
Officiële opening speelzones domein Claeys-Boúúaert op 1 juni 2018
vrijdag 1 juni 2018

Start van uniek project groepswonen voor senioren op Muide/Meulestede

Start bouwproject groepswonen voor senioren

Op dinsdagnamiddag 29 mei in Meulestede

 

Als eerste lokaal bestuur in Vlaanderen realiseert OCMW Gent, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, een project van groepswonen voor senioren. Elke bewoner heeft zijn eigen flat. Daarnaast delen ze enkele ruimtes, beheren ze samen via een vzw het huis en ondersteunen ze elkaar.

Op dinsdag 29 mei geven de tien toekomstige bewoners het startschot voor de nieuwbouw in de wijk Meulestede. Het gebouw moet in oktober 2019 af zijn. Tegelijk ondertekenen OCMW Gent en sociale woningmaatschappij WoninGenteen samenwerkingsakkoord om op dezelfde site 25 erkende sociale assistentiewoningen voor ouderen op te trekken.

 

“Groepswonen voor senioren is een nieuwe woonformule waarvoor heel wat belangstelling bestaat”, zegt OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens. “De bewoners bewaren hun privacy. Ze wonen zelfstandig in hun eigen flat, maar tegelijk zijn ze bereid om samen te leven in de gemeenschappelijke ruimtes.  De groep primeert, in die zin dat de bewoners als goede buren voor elkaar zorgen. Zo’n vorm van samenhuizen biedt veel voordelen. De bewoners voelen zich niet eenzaam en kunnen langer zelfstandig blijven wonen. Ook voor hun familie is het een hele geruststelling dat er altijd iemand in de buurt is.”

 

Gezamenlijk beheer via vzw

 

“Als OCMW Gent zijn wij het eerste lokale bestuur in Vlaanderen om zo’n project van groepswonen voor senioren te realiseren”, vervolgt Rudy Coddens. “In die zin dat de bewoners zelf instaan voor het gezamenlijk beheer van het huis in de vorm van een vzw. Het is de vzw die het gebouw van het OCMW huurt. De bewoners betalen de huurprijs, ongeveer 700 euro, aan de vzw. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen. Zij stellen bijvoorbeeld zelf de huisregels op. Ook in de bouwplannen kregen ze veel inspraak. Tegelijk zijn de flats erkend als assistentiewoning. Daardoor komen bewoners met een laag inkomen in aanmerking voor een financiële tussenkomst door het OCMW.”

 

Groepsvorming belangrijk

 

Zo’n vorm van samenwonen vraagt een groot engagement. Bewoners moeten voor elkaar openstaan. De groepsvorming is daarom heel belangrijk. “We lieten ons hiervoor bijstaan door de vzw Abbeyfield, dé expert in België als het gaat over groepswonen voor senioren”, vertelt Kim Vanden Noortgate van OCMW Gent, die het hele project begeleidde. “Eind 2015 zijn we gestart met een 30-tal geïnteresseerden, die maandelijks samenkwamen. Tijdens dat traject kregen ze een goed idee wat zo’n woonvorm impliceerde. Als ze ervoeren dat het niets voor hen was, stapten ze eruit. Uiteindelijk zijn we tot een groep van 10 bewoners gekomen, onder wie 2 koppels: 2 mannen en 8 vrouwen. De jongsten zijn eind de 50 en werken nog, de oudste is begin de 80. Een heel diverse groep dus, maar die zich als het ware vanzelf gevormd heeft tijdens al die sessies en waarvan we zeker zijn dat ze maximaal voorbereid zijn op groepswonen. Intussen hebben we ook al een wachtlijst met andere geïnteresseerden.”

 

9 flats plus gemeenschappelijke ruimtes en tuin

 

De nieuwbouw voor het groepswonen komt op de plaats van het vroegere lokaal dienstencentrum De Muide (de voorloper van De Waterspiegel) in de New-Orleansstraat in Meulestede. Het gebouw telt 4 bouwlagen en bestaat uit 9 flats. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes: keuken,  leef- en zitruimte, berging, een logeerkamer met opklapbaar bed voor bezoek die tevens als hobby- of vergaderruimte kan dienen, plus een tuin, waarin ook een moestuin is geïntegreerd. De flats zijn 51 tot 61 m2 groot, hebben een klein terras en zijn ingericht volgens de principes van het levenslang wonen.

 

In oktober 2019 moeten de bewoners er hun intrek kunnen nemen. Aan de nieuwbouw hangt een prijskaart van 2,185 miljoen euro, waarvan 182.000 euro wordt gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

25 erkende sociale assistentiewoningen

 

Samen met de start van het bouwproject groepswonen ondertekenen OCMW Gent en de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een samenwerkingsakkoord voor de bouw van 25 erkende sociale assistentiewoningen (SAW) op dezelfde site langs de New-Orleansstraat. “Speciaal voor alleenstaanden en koppels met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden van een sociale huisvestingsmaatschappij. De bewoner heeft verplicht een huurcontract met WoninGent en een dienstverleningscontract met OCMW Gent. Bewoners moeten ouder zijn dan 65 jaar en nog zelfstandig kunnen wonen. Het is hetzelfde principe als de SAW Botermarktpoort, ook al een samenwerking tussen het OCMW en WoninGent”, legt Guy Reynebeau, voorzitter van WoninGent, uit.

 

“Er komen ook 2 sociale woningen voor grote gezinnen met 3 à 4 slaapkamers, plus een gemeenschappelijke ruimte voor de buurt. Die kan bijvoorbeeld ingevuld worden door een sociaal restaurant, een buurtwinkel, een wasbar. De plannen zijn nog niet concreet want de bouw start pas over enkele jaren,” aldus nog Guy Reynebeau.

 

Ouder worden in eigen wijk

 

“Volgens de studie ‘Ruimte voor ouderen’ is er in Meulestede een tekort aan 33 assistentiewoningen voor ouderen. Met deze twee projecten is deze nood gelenigd. In Meulestede wonen nog veel senioren in sociale appartementsblokken waarin geen lift is en  waar het ook niet mogelijk is om een lift te installeren. Nu kunnen deze mensen ouder worden in hun vertrouwde wijk”, geeft Jan Lambrecht, directeur Zelfstandig Wonen bij OCMW Gent, nog mee.

 

Praktische info

 

Wanneer? Dinsdag 29 mei vanaf 13.30 uur

Waar? Voormalig lokaal dienstencentxrum De Muide, New-Orleansstraat 263 in 9000 Gent

Programma:

·         13.30 uur: toelichting door

o    Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid

o    Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor Wonen bij Provincie Oost-Vlaanderen

o    Guy Reynebeau, voorzitter sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

·         13.50 uur: ondertekening samenwerkingsakkoord OCMW Gent en WoninGent

·         14 uur: toekomstige bewoners breken het vroegere lokaal dienstencentrum De Muide af en geven het startschot voor de nieuwbouw

·         Doorlopend receptie met hapje en drankje

 

Vragen?

 

Journalisten kunnen contact opnemen met:

·         Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53

·         Jan Lambrecht, directeur Zelfstandig Wonen OCMW Gent, 0476 94 05 14