Campagne Kick-Off met kandidaten sp.a en Groen Gent
donderdag 17 mei 2018
Woonmobiel geeft gratis advies om langer zelfstandig thuis te wonen
dinsdag 22 mei 2018

Nieuw fietspad Ter Durmenpark officieel ingefietst

Het Ter Durmenpark wordt in verschillende fasen aangelegd. De eerste fase werd afgerond in 2012, de tweede fase is in aanleg. Het nieuwe fietspad, dat door beide delen loopt, heb ik samen met collega Filip Watteeuw officieel ingefietst op zaterdag 19 mei 2018.

 Ter Durmenpark, buffer langs de R4

Het Ter Durmenpark is een langgerekt park in het noorden van Wondelgem en Mariakerke. Het strekt zich uit tussen de Industrieweg en de verkavelingen, van de Liefkensstraat tot de N9. Het eerste deel ter hoogte van de verkaveling Lange Velden is al af, dat deel is 14 hectare groot. Door de aanleg van het tweede deel krijgt het park er 18,2 hectare bij. Het Ter Durmenpark vormt een buffer tussen de R4 en de nabijgelegen verkavelingen. Door het eerste en tweede deel loopt een nieuwe fietsas, die het mogelijk maakt om door heel het park te fietsen.

Parkaanleg in verschillende fasen

Het eerste deel van het park is al een paar jaar klaar, het werd ingehuldigd in 2012. Het bestaat grotendeels uit bos, dat werd aangeplant ter compensatie van ontbossingen op andere locaties in Gent. Een deel van het bos mocht zich ook spontaan ontwikkelen. Er werd een ‘nieuwe Lieve’ gegraven, die water opvangt uit de verkaveling Lange Velden. Ter hoogte van de Liefkensstraat mondt ze uit in de ‘oude Lieve’. De gewonnen aarde werd gebruikt om een indrukwekkende geluidsberm van 5 meter hoog, 1 kilometer lang en 20 meter breed aan te leggen, die het verkeerslawaai van de R4 dempt. Het park kreeg drie speelzones, maar is ook in zijn geheel aantrekkelijk voor avontuurlijke kinderen.

Zuidelijke uitbreiding

Momenteel wordt er verder gewerkt aan de zuidelijke uitbreiding van het Ter Durmenpark, tussen de Gaverstraat en de Brugsevaart. Er worden bomen aangeplant, maar er is ook veel ruimte voor spontane ontwikkeling van bos. Het Ter Durmenpark wordt zo een mooie grote groene long van wel 66 voetbalvelden groot.

 

Er zijn ook al bruggen gebouwd om het fietspad over de waterlopen te leiden. Het stukje bos dat zich spontaan vormt is nu een ruigte, die zal spontaan uitgroeien tot een interessant stukje natuur. Volgend jaar zullen hier bovendien voor het derde jaar op rij bijkomend duurzame bomen als eik en es worden aangeplant als boscompensatie. Er wordt verder gewerkt aan de geluidswal en vrijwilligers zaaiden al een bloemenmengsel in dat bijen aantrekt.

In de toekomst worden nog wadi’s gegraven om het water te laten infiltreren in de bodem en bestaande grachten worden verbreed. Verder zullen nog extra paden worden aangelegd om het gebied beter te ontsluiten voor de buurt en ook in de zuidelijke zone komen speelzones.