Woonzorgcentrum De Liberteyt baadt in ware kermissfeer bij opening tentoonstelling op 4 mei
vrijdag 4 mei 2018
Stad ondersteunt Natuurpunt bij aankoop 35 ha bos in groenpool Vinderhoutse Bossen.
vrijdag 4 mei 2018

Stad Gent zet in op aantrekkelijke plantvakken onder straatbomen

Straatbomen geven een straat een groene en gezellige toets. De ‘boomspiegels’ of dus de plantvakken waarin ze staan, bieden plaats aan een bloemenrijke beplanting of grasstrook. We moeten ervoor zorgen dat deze kleine groengebiedjes er net en verzorgd bijliggen. Er komt nu een speciale ploeg die zal zorgen voor deze boomspiegels. 

De Gentse straatbomen krijgen grotere plantvakken. Ook zal er waar mogelijk verharde voetpaden uitgebroken en vervangen worden door een groene berm. Groen koelt de stad af, door hier extra op in te zetten wapenen we ons tegen de verdere opwarming van de stad.

De Stad Gent voorziet voor het (intensieve) onderhoud daarvan een ploeg die gespecialiseerd is en zich voltijds kan toespitsen op het beheer van de boomspiegels. Deze Ploeg Boomspiegels die gestart is in april 2018 bestaat uit 10 medewerkers die zullen zorgen voor een net en aantrekkelijk groen straatbeeld. De Ploeg boomspiegels zal onder meer zorgen voor het aanplanten of inzaaien van boomspiegels, het onderhoud, het verwijderen van stamscheuten… Daarnaast zal er ook gesensibiliseerd worden om geen wagens of fietsen in de boomspiegels te parkeren en vuilniszakken elders te plaatsen. Zo kan iedere Gentenaar mee zorg dragen voor het groen in zijn of haar straat.