Stad Gent sensibiliseert hondenbaasjes en hondenliefhebbers: Aan de lijn en in de zak, iedereen op zijn gemak!
maandag 16 april 2018
Opening Victoria Regiapark in Gentbrugge
zaterdag 21 april 2018

10 jaar Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en voorstelling Gentse soortenplan

10 jaar Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en voorstelling Gentse soortenplan

Op 18 april 2008 werd het gebouw van Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, een passief huis, officieel geopend. Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen is een informatiecentrum over natuur en milieu, met onder meer een educatief aanbod voor scholen. Het fungeert daarnaast als bezoekerscentrum van het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en ontvangt jaarlijks meer dan 50 000 bezoekers. Daarom vieren we vandaag het tienjarig bestaan met een opendeur- en studiedag.

Gentse Soortenplan

Op deze verjaardag stelt Geert Heyneman, de stadsecoloog van de Stad Gent, ook het Gentse soortenplan voor. De Stad Gent had al een groenstructuurplan, een belangrijk middel waarin beschreven staat waar de Stad Gent werk van wil maken om de komende jaren een samenhangend netwerk van parken, bos en natuurgebieden verspreid over Gent uit te bouwen. Het soortenplan is bedoeld om te onderzoeken welke aanvullende acties voor specifieke soorten- planten en dieren nodig zijn om verder invulling te geven aan dit groenstructuurplan.

Natuur is belangrijk

Op deze manier toont Gent dat het een belangrijke rol geeft aan de natuur. Er zijn heel wat zeldzame planten en dieren die op verschillende plekken in Gent voorkomen. Heel wat daarvan worden bedreigd en verdienen bescherming. Door dit soortenplan brengen we de biodiversiteit van onze stad in beeld én verbeteren we dit waar nodig. Het plan focust op soorten die in Gent nu voorkomen en waarvoor we iets extra moeten doen.  Het Gentse soortenplan is ook een aanvulling op de Biologische waarderingskaart. Deze toont welke vegetaties er in heel Gent groeien en dit geeft een beeld welke zeldzame planten en dieren daarin leven en welke nu reeds een goede kwaliteit hebben.

bescherming hotspot

Voor Gent zijn er meer dan 80 prioritaire soorten belangrijk, dit gaat van lieveheersbeestjes tot de dwergspitsmuis, Duits viltkruid, hazelwormen, hermelijnen en muurplanten zoals bepaalde varensoorten. Gebieden waar veel dier- en plantensoorten zitten, zoals de Bourgoyen-Ossemeersen, vormen een hotspot hiervoor. Dit soortenplan geeft ons een schat aan informatie die we kunnen inzetten voor nog meer natuur in Gent. Voor bepaalde soorten zijn concrete acties nodig: door maatregelen te nemen voor die soorten verwachten we dat de totale soortenrijkdom of dus de biodiversiteit in Gent toeneemt. Naast acties voor specifieke soorten, moeten er ook algemene acties op stadsniveau ondernomen worden.

Meer informatie kan je hier terugvinden