Gentenaars kunnen smalle straten opfleuren met een groenslinger
woensdag 28 februari 2018
Dementievriendelijk Gent verspreidt folder met de eerste tekenen van dementie
vrijdag 9 maart 2018

Kinderen Eerst pakt Gentse kinderarmoede aan op school

Het project Kinderen Eerst ondersteunt Gentse scholen in de strijd tegen kinderarmoede. Een OCMW-medewerker is aanwezig op school en werkt mee aan een oplossing voor de welzijnsvragen van ouders. De extra investeringen in dit programma voor het huidige schooljaar (2017-2018) werpen nu al vruchten af: sinds september werden al 189 hulpvragen begeleid.

 

Het project ‘Kinderen Eerst’ werd in 2015 opgestart door OCMW Gent en het Huis van Het Kind met een pilootproject in basisschool ‘De Toverberg’. Een maatschappelijk werker was twee maal per week aanwezig op school om ouders te ondersteunen bij hun welzijnsvragen. Dat werkte, want ouders vonden makkelijker de weg naar hulp en ook leerkrachten en brugfiguren voelden zich gesteund.  In het schooljaar 2016-2017 werd dit pilootproject dan ook uitgebreid naar vijf scholen. Zo konden er 105 gezinnen begeleid. 138 aparte hulpvragen werden beantwoord.

 

Omdat Gent echt werk maakt van minder kinderarmoede, werd het project voor het schooljaar 2017-2018 nog versterkt. Twee voltijds medewerkers van het OCMW zijn sinds september aanwezig in maar liefst 26 scholen. Daar horen nu ook scholen uit het deeltijds en bijzonder onderwijs bij. In de eerste periode september – december 2017 leverde dit 189 vragen op. Van die 189 vragen kwam de meerderheid van mensen die nog geen dossier hadden bij OCMW Gent: 127 gezinnen. De hulpvragen die mensen stellen zijn zeer divers: aanvragen studietoelage, schulden, financiële problemen, medische of psychische problemen…

 

Door deze versterkte aanwezigheid van het OCMW op de scholen bouwen we verder aan bruggen tussen onderwijs en welzijn. Want door aanwezig te zijn op school valt een drempel weg, wordt er ingezet op nauwe samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties en gaat men op zoek naar de voordelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt. Hierdoor kan ook het schoolteam weer meer focussen op hun kerntaken naar de kinderen en de ouders toe. We maken hiermee ook verder werk van de strijd tegen onderbescherming en proactief rechten toekennen. Ook in de toekomst wil het OCMW verder aanwezig zijn op plaatsen waar hulp kan geboden worden. OCMW Gent kan daardoor een belangrijk contactpunt zijn voor scholen in elke Gentse wijk.