Ontdek hier ons team voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent
maandag 12 maart 2018
Publieke zorg blijft nodig
woensdag 14 maart 2018

Verhoogd toezicht in groengebieden

Rudy Coddens zorgt voor verhoogd toezicht in groengebieden

Er komt  meer toezicht op overlast door honden, zwerfvuil en sluikstorten in de Gentse groengebieden. Dat moet het bezoek aan zo’n gebied nog aangenamer maken. De aandacht gaat in 2018 vooral naar de grootste gebieden, de Bourgoyen-Ossemeersen en de Gentbrugse Meersen. Er komt bovendien één centraal aanspreekpunt voor toezicht. Daarnaast willen we twee bijkomende gemeenschapswachten-vaststellers inzetten vanaf de zomer van 2018.  Onze groengebieden zijn een enorme troef, waarmee we respectvol  moeten omgaan. Voor de natuur, voor andere bezoekers, voor onszelf. Maar  enkele overlastproblemen zijn hardnekkig. Verhoogd en specifiek toezicht moet hier komaf mee maken.’

Groengebieden zijn kwetsbaar

De oppervlakte van de Gentse groengebieden breidt gestaag uit. Naast de Bourgoyen-Ossemeersen en de Gentbrugse Meersen krijgen groenpolen als de Vinderhoutse Bossen en het Parkbos stilaan vorm. Heel wat bezoekers vinden hun weg naar al dat groen. Dat is uiteraard een goede zaak, maar er zijn ook klachten over overlast. De meest gesignaleerde knelpunten hebben te maken met overlast door honden (niet aanlijnen, hondenpoep), het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten.

Een goed toezicht is cruciaal om een bezoek voor alle bezoekers aangenaam te laten verlopen en om de vaak belangrijke natuurwaarden in de Gentse groengebieden te verzekeren. Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft hier een rol, maar schroeft haar toezichtstaken de laatste jaren eerder terug.

‘We  hebben in die context een plan van aanpak uitgewerkt om zelf het toezicht in onze  groengebieden uit te breiden en om sneller en beter te kunnen ingrijpen.  Aangezien de gesignaleerde knelpunten vooral binnen het bevoegdheidspakket van de gemeenschapswachten (Dienst Preventie voor de Veiligheid) liggen, komt er vooral extra inzet van die dienst.

Focus

De aandacht gaat in 2018 vooral naar de twee grootste Gentse groengebieden: de Bourgoyen-Ossemeersen en de Gentbrugse meersen. De natuurwaarden zijn hier belangrijk: verstoring van het leven van broedvogels en overwinterende watervogels (door loslopende honden bijvoorbeeld) moet absoluut vermeden worden. In die gebieden is de vraag naar toezicht het meest acuut. Maar ook over het Parkbos en het park Claeys-Boúúaert, een portaal van de Vinderhoutse bossen, zijn er vrij veel klachten. Die krijgen daarom ook prioriteit.

Preventie en sensibilisering; handhaving indien nodig

Al sinds 1 januari 2018 voorziet de Dienst Preventie voor de Veiligheid maandelijks verschillende patrouilles, ook in het weekend. In het zomerseizoen (tussen 1 april en 30 september) worden die nog aanzienlijk opgedreven, met wekelijks twee avondpatrouilles en maandelijks twee weekendpatrouilles. Hierbij wordt gericht ingezet op preventief toezicht en is er, zeker in eerste instantie, veel aandacht voor de sensibilisering van bezoekers. In tweede instantie komt er ook meer inzet op handhaving. De gemeenschapswachten-vaststellers en de politie zullen een aantal gerichte gezamenlijke acties uitvoeren.

Eén centraal aanspreekpunt voor toezicht in groengebieden

Het is daarnaast de bedoeling dat de gemeenschapswachten-vaststellers vanaf deze zomer versterking krijgen van twee collega’s en dat er één centraal aanspreekpunt komt voor toezicht in de Gentse groengebieden. De twee nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers zullen zich kunnen focussen op toezicht in grote gebieden zoals de Bourgoyen-Ossemeersen, Gentbrugse Meersen, Parkbos, de Westerbegraafplaats, … Maar ze zullen ook kunnen worden ingezet in kleinere groengebieden waar er overlast is. Nadat ze een opleiding gevolgd hebben, zullen de nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers ook GAS-boetes kunnen uitschrijven.

Een begrotingswijziging om deze versterking te realiseren zal in juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd.