Met Gentse rechtenverkenners wil ik dat alle Gentenaars hun premies, tegemoetkomingen en rechten effectief krijgen
dinsdag 27 maart 2018
Verbouwingen in OCMW-woonzorgcentrum De Vijvers
vrijdag 30 maart 2018

Foodsavers Gent overtreft alle doelstellingen

Foodsavers Gent overtreft alle doelstellingen

Op negen maanden tijd heeft Foodsavers Gent alle vooropgestelde doelstellingen ruim overtroffen. Er werd 300 ton voedsel gerecupereerd, in plaats van de vooropgestelde 100 ton. Daarnaast zijn er negentien doelgroepmedewerkers aan de slag in plaats van twaalf. Ten slotte werd er maar liefst 762 ton CO2 teruggeschroefd.

Recuperatie voedseloverschotten

Foodsavers Gent zet zich sinds 3 maart  2017 in om voedseloverschotten uit de Gentse regio te recupereren en te herverdelen naar de armoedeverenigingen in Gent. Daarvoor wordt er samengewerkt met OCMW-medewerkers uit sociale tewerkstellingstrajecten. Onder meer in supermarkten en de veiling in Roeselare worden de voedseloverschotten opgehaald en na een kwaliteitscontrole worden alle projecten zo snel als mogelijk geleverd aan Gentse sociale organisaties en sociale restaurants. Hierdoor, en dat vind ik cruciaal, krijgen Gentenaars in armoede beter toegang tot verse en gezonde voeding.

Prijzen

Het project Foodsavers kon maar liefst vier prijzen in ontvangst nemen. De publieksprijs van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, de Sustainable Partnership Award van The Shift, de Food Waste Award in de categorie ‘lokale besturen’ en de tweede prijs van de internationale Milan Pact Awards. Dat succes is natuurlijk toe te schrijven aan de vele medewerkers en doelgroepmedewerkers die zich dagelijks inspannen om van dit project een succes te maken. Dit toont ook aan dat we door samenwerking met vele partners in Gent het verschil maken voor kwetsbare personen.

Enkele frappante cijfers

De cijfers van Foodsavers Gent in de periode tussen 3 maart 2017 en 22 december 2017:

  • Opgehaalde voedseloverschotten: 300,34 ton (tegenover de beoogde doelstelling van 100 ton), bestaande uit 64.395 items
  • aantal maaltijden en voedselpakketten: meer dan 170 000
  • Aantal schenkers: 24 winkels, 1 veiling, 2 supermarktdepots, 1 bioboerderij en 1 bedrijf
  • Aantal afnemers: 58 Gentse armoedeverenigingen en sociale restaurants
  • Aantal ‘unieke’ mensen in armoede die producten of voedselpakketten mochten ontvangen: 18.971
  • Percentage verse groenten en fruit op het totaal aantal opgehaalde producten: 68%
  • Reductie van uitstoot: 762 ton CO2 (tegenover de beoogde doelstelling van 250 CO2)
  • Aantal doelgroepmedewerkers die werkervaring konden opdoen in 2017 voor een kortere of langere periode: 19

Grafiek: overzicht van het aantal uitgevoerde producten per categorie voor de periode van 3 maart 2017 tot en met 22 december 2017

Bron: OCMW Gent