Kinderen Eerst pakt Gentse kinderarmoede aan op school
vrijdag 2 maart 2018
Renovatieproject ‘Dampoort KnapT OP!’ gaat opnieuw van start
vrijdag 9 maart 2018

Dementievriendelijk Gent verspreidt folder met de eerste tekenen van dementie

Dementievriendelijk Gent verspreidt folder met de eerste tekenen van dementie

 

Onderdeel project ‘Zorg- en welzijnspad dementie’

 

 

Vandaag, 9 maart, wordt de aftrap gegeven voor een sensibiliseringscampagne rond dementie in Gent. De partners van Dementievriendelijk Gent verspreiden een handige folder met 10 signalen die op dementie kunnen wijzen. Met als onderliggende boodschap: herkent u meerdere signalen, ga dan zo snel mogelijk naar uw huisarts.

 

Dementievriendelijk Gent groepeert OCMW Gent, Stad Gent en 26 partners zoals de Alzheimer Liga, het Expertisecentrum Dementie Paradox, onderwijsinstanties en diverse zorgactoren: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, ziekenfondsen, huisartsen en apothekers. Zij willen personen met dementie een volwaardige plaats geven binnen de samenleving en het taboe rond dementie doorbreken.

 

Diagnose valt vaak te laat

 

Een portefeuille in de koelkast leggen, niet meer op woorden kunnen komen, verdwalen in je eigen buurt. Het kan allemaal een teken van dementie zijn. Maar vaak ontdekken mensen pas laat dat ze dementie hebben. Zo krijgen ze niet op tijd de juiste zorg en ondersteuning.

 

De folder schetst op zeer aanschouwelijke wijze 10 signalen die op dementie kunnen wijzen. De symptomen zijn echter voor iedereen anders. Deze eerste tekenen kunnen ook andere oorzaken hebben. De boodschap is: raadpleeg altijd en zo snel mogelijk uw huisarts.

 

Zo ruim mogelijke verspreiding

 

De folder wordt verspreid in zoveel mogelijk wachtkamers van huisartsen, in apotheken, in de Stadswinkel, de welzijnsbureaus, lokale dienstencentra en woonzorgcentra van OCMW Gent, en bij de verschillende partners van Dementievriendelijk Gent. De folder kan ook gratis worden besteld via een e-mail naar communicatie.ouderenzorg@ocmw.gent.

 

Zorg- en welzijnspad dementie

 

De folder maakt deel uit van het project ‘Zorg- en welzijnspad dementie’. Het doel is een betere coördinatie van de zorg voor personen met dementie over de verschillende discilplines en instanties heen, vanaf het eerste vermoeden van dementie tot de uiteindelijke zorg.

 

Het pad beschrijft schematisch de verschillende trajecten die een patiënt kan afleggen. Het is bedoeld voor professionelen uit de zorgsector.

 

Gentenaars die de nodige zorg en ondersteuning rond dementie missen, kunnen dat melden aan els.berteloot@ocmw.gent.

 

 

Contactpunt Dementie

 

Wanneer de diagnose van dementie bevestigd wordt, wordt aan de huisartsen gevraagd om het Contactpunt Dementie op de hoogte te brengen. Dat contactpunt is onderdeel van het Dementieplan van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

 

Het zorgt ervoor dat professionele hulp- en zorgverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of diens mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zorgen voor de nodige begeleiding.

 

Vanuit Gent werd tot nu toe nauwelijks naar het contactpunt, dat in 2015 gelanceerd werd, gebeld.  Vandaar een warme oproep om dat voortaan altijd te doen.

 

Meer info vindt u op www.ocmw.gent/signalen en www.ocmw.gent/zorgpad.