Leerlingen Don Bosco bouwen voor ‘Karnaval Ledeberg’ nieuwe praalwagen voor woonzorgcentrum De Vijvers
woensdag 21 februari 2018
27 nieuwe assistentiewoningen ‘De Zonnetuin’ vormen nieuwe thuis voor 35 Gentse senioren
vrijdag 23 februari 2018

Rudy Coddens: Laat ons ”NorthSeaPort in actie” opzetten!

‘Laat ons ”NorthSeaPort in actie” opzetten!

Ik ging op dinsdag 20 februari in gesprek met Geert Moerman (directeur VOKA Oost-Vlaanderen) en Katrien Neyt (ABVV)  over het Gentse werkgelegenheidsbeleid. Ik deed daar het voorstel om een ‘North Sea Port in actie’ op te zetten. Het model ‘Gent Stad In Werking’ die zijn meerwaarde heeft verdiend, moet opengetrokken worden naar het havengebied.  Dit moet een platform zijn om beroepen beter te kunnen invullen en de match tussen werkgever en werknemer te verbeteren.

Ik was blij met dit gesprek en de uitnodiging, want het is voor mij belangrijk dat we met alle partners samen in dialoog gaan over de maatschappelijke uitdagingen. Want deze uitdagingen kunnen we enkel aanpakken door de handen in elkaar te slaan. Daarom zie ik de VOKA-studie en haar aanbevelingen niet als een meningsverschil, maar als een uitgestoken hand, op voorwaarde dat er respect is voor de werkgevers, maar ook voor de werkzoekenden.

De economie is gegroeid en dat is een goede zaak. Werk is de beste garantie op een goed en gezond leven. Daarom moeten we samen zorgen voor voldoende kwaliteitsvolle en duurzame jobs voor iedereen. Om daarvoor te zorgen, hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moeten we knelpunten zoals de mismatch tussen werkzoekenden en vacatures, blijvend aanpakken in Gent. Ook Vlaanderen heeft een belangrijke verantwoordelijkheid hiertoe, met o.a. de VDAB. Volgens de studiedienst van het ABVV worden 93 % van de vacatures bij de VDAB ook ingevuld. Het is dan ook belangrijk dat daar alle vacatures terecht komen. Vlaanderen moet trouwens ook meer in plaats van minder investeren in trajectbegeleiding op maat.

De Stad Gent neemt ook zijn verantwoordelijkheid met tal van flankerende maatregelen. Binnen ‘Gent Stad In Werking’ werden er tal van maatregelen genomen: zo vervoert Max Mobiel dat ontstaan is via ‘Gent Stad in Werking’ dagelijks bijna 362 mensen per dag naar Zeehaven – Oost van Dampoort. Ook wordt er volop ingezet op de talenten die men zoekt voor de toekomst. Daarom wordt er onder meer via het Interregproject ‘Skills Navigator’ geïnvesteerd in mensen en hun ‘skills’, zodat de noden op elkaar worden afgestemd. Maar ook het OCMW werkt nauw samen met bedrijven in de haven via artikel 60 privé, zoals met Katoennatie, DFDS Logictics en United Petfoods. OCMW Gent heeft trouwens de beste doorstroomcijfers van kwetsbare cliënten via een artikel 60 naar reguliere tewerkstelling. Hiermee zijn we bij de beste leerlingen in Vlaanderen.

Ik wil dat het model ‘Gent Stad in Werking’ die zijn meerwaarde heeft verdiend en resultaten heeft opgebracht, opengetrokken wordt naar het havengebied. Laat ons een ‘North Sea Port in action’ 4.0 opzetten. Dit moet een platform zijn om beroepen beter te kunnen invullen en de match tussen werkgever en werknemer te verbeteren. De communicatie tussen de verschillende actoren moet een dynamisch gegeven zijn, in samenwerking met onderwijsactoren. Dit moet ook opengetrokken worden naar alle knelpuntberoepen. Laat ons daarnaast, en met de fusie van de havenbedrijven is dit de ideale kans, de schotten voor grensoverschrijdende arbeid wegnemen en ook samenwerken met de Nederlandse poot van de VDAB. ‘North Sea Port in actie’ kan dus ook een labo zijn om vernieuwende initiatieven voor grensoverschrijdende arbeid te bevorderen.