OCMW Gent komt op voor emancipatie van roze ouderen
donderdag 15 februari 2018
Leerlingen Don Bosco bouwen voor ‘Karnaval Ledeberg’ nieuwe praalwagen voor woonzorgcentrum De Vijvers
woensdag 21 februari 2018

Daklozen nemen lockers in de publieke ruimte in gebruik

Daklozen nemen lockers in de publieke ruimte in gebruik

Mensen zonder onderdak kunnen sinds 1 februari 24 uur / 24 uur gebruik maken van lockers in de Rembert Dodoensdreef. De Stad Gent wil met dit proefproject dak- en thuislozen de kans geven om persoonlijke bezittingen veilig en droog te bewaren. Dit project werd samen met schepen Resul Tapmaz gelanceerd.

Hiermee komt de Stad tegemoet aan een tekort dat mensen zonder onderdak ervaren: een toegankelijke (en betaalbare) plek om spullen op te slaan. Daarom werden er 30 lockers geplaatst waardoor ze hun persoonlijke bezittingen veilig kunnen opbergen. Een persoonlijke locker is gratis en wordt toegewezen door hulpverleners voor maximaal 3 maanden. Daarnaast biedt dit initiatief ook extra kansen om in contact te treden met de doelgroep. De aanvragen voor een locker worden gescreend door de dienst Outreachend werken, MSOC, CAW Oost-Vlaanderen, JAC Gent en de dienst Thuislozenzorg van het OCMW.

Aandacht voor dak- en thuislozen is ook binnen mijn armoedebeleid cruciaal. Binnen dat kader hebben we aandacht voor dak- en thuislozen via allerlei acties. Daarnaast werken we ook aan structurele oplossingen, onder meer via het project Housing First. In Gent kiezen we ervoor om mensen niet aan hun lot over te laten en hen handvaten aan te reiken om uit de armoede te geraken.