uitnodiging nieuwjaarsreceptie Team Gent
maandag 8 januari 2018
Meer huurwoningen voor sociale doelgroepen dankzij nieuwe Gentse coöperatie met unieke formule van renoveren en verhuren
donderdag 18 januari 2018

Persbericht AZ Jan Palfijn Gent betaalde geen facturen Ghelamco Arena voor politici

PERSBERICHT: AZ Jan Palfijn Gent betaalde geen facturen Ghelamco Arena voor politici
Gent, 15 januari 2018

AZ Jan Palfijn Gent betaalde geen facturen Ghelamco Arena voor politici

De directie van het AZ Jan Palfijn Gent laat weten dat de berichten die vandaag, 15 januari 2018, in een aantal dagbladen verschenen, waarin wordt beweerd dat het AZ Jan Palfijn Gent facturen zou betaald hebben voor etentjes van politici in de Ghelamco Arena, niet correct zijn.

Concreet wil het ziekenhuis in dit verband volgende zaken duidelijk stellen:

– De heer Rudy Coddens heeft bij AZ Jan Palfijn Gent nooit een factuur ingediend met betrekking tot het gebruik van een skybox of de catering daarvoor. Dit is ook gebleken uit een intern onderzoek van de financiële dienst op vraag van de bestuurder-directeur.

– Eind 2014 heeft AZ Jan Palfijn Gent een netwerkoverleg tussen Gentse ziekenhuizen georganiseerd in de Ghelamco Arena. Die factuur werd uiteraard door het ziekenhuis betaald. Bij de organisatie hiervan was er van politieke inmenging geen sprake, temeer dit gaat om een jaarlijks terugkerend vergadermoment tussen voorzitters van de raden van bestuur, de algemeen directeurs en de hoofdgeneesheren in het kader van besprekingen omtrent verdere samenwerking. Bij deze overlegmomenten treden de vier ziekenhuizen alternerend op als organisator.

– Op initiatief van het OCMW vond in 2016 een overleg met AZ Jan Palfijn Gent plaats in de Ghelamco Arena. De factuur voor dit overleg met betrekking tot een verbeterde samenwerking, werd betaald door het OCMW dat initiatiefnemer was en niet door het ziekenhuis.
De directie van het AZ Jan Palfijn Gent weerlegt de aantijgingen in dit kader dan ook met klem.

Bron:
Communicatiedienst AZ Jan Palfijn Gent
Pers@janpalfijngent.be