Sociale restaurants goedkoper voor mensen met een leefloon vanaf 1 januari
maandag 18 december 2017
Warm Gents kerstfeest voor kansarme kinderen
donderdag 21 december 2017

Gent wil tewerkstelling in de haven ‘digital future proof’ maken

Foto Rudy Coddens

Foto Rudy Coddens

Op 13 december werd het project Skills Navigator goedgekeurd. Dat project zal vanaf januari 2018 drie jaar inzetten op de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De  focus ligt op tewerkstelling in de diverse havens van de Vlaams-Nederlandse Delta, waaronder de fusiehaven North Sea Port. Skills Navigator zet in op de verwerving van ‘21st century skills’ bij de arbeidsreserve, en wil zo bijdragen aan een arbeidsmarkt die ‘digital future proof’ is.

Tekort aan vooral technisch geschoold personeel

De Vlaams – Nederlandse Delta is goed voor de tewerkstelling van meer dan 5 miljoen mensen. Evenwel is de mismatch tussen arbeidsvraag en –aanbod er een groot en groeiend knelpunt. Het gevolg daarvan is dat er een tekort is aan technisch geschoold personeel in bepaalde sectoren. Hierop wil het project Skills Navigator inspelen. De vaardigheden die nodig zijn om de jobs van de toekomst uit te oefenen brengen belangrijke economische uitdagingen. De economische transitie zorgt ervoor dat jobs complexer en veeleisender worden. Lager geschoolde jobs verdwijnen en er is nood aan hoogopgeleid personeel. Die trend zal dit verder doorzetten. Onze bedrijven, onze werkenden en werkzoekenden moeten hierop voorbereid worden.

Digitale vaardigheden

Het project Skills Navigator sluit aan op deze uitdagingen. Dit Interreg-project maakt capaciteit vrij in de deelnemende havengebieden om instrumenten te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Daarbij wordt er ingezet op digitale vaardigheden, op dit vlak zijn er in deze omgeving extra uitdagingen. Het project wil een aanpak op drie sporen, die de arbeidsvragen van de werkgevers in de haven centraal stelt.

Betere oriëntering

De kloof tussen de vaardigheden die nodig zijn om de jobs van de toekomst in te vullen versus de skills die nu al bij de arbeidsreserve aanwezig zijn, wil het project wegwerken op twee manieren. Enerzijds wil dit project jongeren op een betere manier oriënteren en hun studiekeuze beter afstemmen op de arbeids- en competentienoden die de digitale economie meer dan ooit vereisen.

Werkgeversarrangementen

Anderzijds wil het project werken met zogenaamde werkgeversarrangementen. Dit om de brug te slaan tussen de competentievraag van werkgevers (vandaag en in de toekomst) en het brede scala aan opleidingsmogelijkheden. Daarom wordt er samengewerkt met bedrijven in de diverse havens aan de ene kant en opleidingsverstrekkers aan de andere kant. Het is belangrijk dat er samengewerkt wordt met de bedrijven, want zij staan centraal in de economische ontwikkeling van de toekomst. Er zullen niet minder jobs zijn dan vandaag, maar andere jobs. Digitaler en met hogere vereiste. Om aantrekkelijk te blijven als regio, moeten we hier in investeren en vermijden dat er een competentiekloof ontstaat tussen de arbeidsvraag en werkzoekenden.