assistentiewoningen
19 nieuwe erkende sociale assistentiewoningen
dinsdag 7 november 2017
Infoavond armoede 27/11 – ‘uit de armoede, investeer in mensen’
vrijdag 10 november 2017

Partnerdag Gent Stad in Werking: leven, leren en werken in de digitale 21ste eeuw

GSIW 2017

158 mensen uit diverse organisaties dachten op donderdag 9 november na over de toekomst van de Gentse arbeidsmarkt. Ze deden dat naar aanleiding van de Partnerdag van Gent Stad in Werking, een jaarlijkse hoogdag voor het Gentse werkbeleid. De uitdagingen zijn groot, want onze economie is met een ongeziene snelheid aan het veranderen. We moeten de jobs van morgen vandaag beginnen voorbereiden. Bovendien moeten we de meer kwetsbaren in onze samenleving helpen een dreigende competentiekloof te overbruggen. Want in een steeds complexere wereld dreigen zijn de aansluiting meer dan ooit te verliezen. Gent Stad in Werking speelt daar een sleutelrol in.

De 4de golf van de Industriële Revolutie heeft het digitale tijdperk definitief ingeluid. De komende jaren zullen de gevolgen van de robotisering en digitalisering zich nog sterker op de arbeidsmarkt laten voelen. Vele jobs die we nu kennen, niet alleen van lager opgeleiden, maar ook van hoger opgeleide mensen, zullen verdwijnen, nieuwe jobs zullen ontstaan. Daar is niets verontrustends aan.Ook nu verdwijnen er jobs en ontstaan er nieuwe: want wie had twintig jaar geleden gehoord van een installateur-zonnepanelen of een app-ontwikkelaar? En wie spreekt vandaag nog over een mijnwerker of een scharensliep?

Neen, de uitdaging ligt in het veranderende jobprofiel. De wereld wordt ‘VOCA’ – ‘volatiel, onzeker, complex en ambigu’. Hoewel het aantal jobs niet zal afnemen, zullen de jobs in zo’n wereld niet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook die uitdaging moeten we dus aanpakken, door de meer kwetsbaren in onze samenleving te helpen de aansluiting in de economie van de toekomst te behouden, en een competentiekloof te vermijden. Want morgen spreken we niet meer over ‘kansarmen’ en ‘kansrijken’, maar wel over ‘competentie-armen’ en competentie-rijken’. Aan ons om ervoor te zorgen dat de winnaars van morgen goed ondersteund worden én dat de verliezers ook in de economie van morgen perspectief wordt geboden op zinvolle participatie.