Open Huis Pratershol
Open Huis Pratershol opent opnieuw de deuren na renovatie
woensdag 11 oktober 2017
dagtegenkanker
“Let’s Talk about Sex” is rode draad in AZ Jan Palfijn Gent op Dag Tegen Kanker
donderdag 19 oktober 2017

Eerste ‘Team Gent Evenement’: meer dan 500 Gentenaars delen ideeën met kartel sp.a/Groen om de stad nóg beter te maken!

Team Gent

Meer dan 500 Gentenaars hebben op zaterdag 14 oktober 2017, precies een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, een hele dag ideeën gedeeld met het kartel sp.a/Groen om van Gent een nóg betere stad te maken.

Lijsttrekker en kandidaat burgemeester Rudy Coddens (sp.a) en Elke Decruynaere (Groen) waren daar bijzonder blij mee. “Onze verkiezingsprogramma’s worden al lang niet meer alleen op de partijhoofdkwartieren geschreven. Iedereen was welkom om mee te komen discussiëren over zowat alle thema’s die leven in een stad: wonen, armoedebestrijding, werk, veiligheid, participatie, cultuur, enzovoort. We presenteerden onze krachtlijnen en luisterden daarna naar ideeën, suggesties en voorstellen van acties. We verzamelden er vele tientallen. Een dikke merci voor de aanwezigen!” Alle voorstellen worden nu verwerkt in een eerste ontwerp van programma dat in april 2018 wordt voorgesteld.

Rudy Coddens en Elke Decruynaere hadden op 15 september ‘Team Gent’ al voorgesteld tijdens een publiek moment op en rond het Grootkanonplein in de buurt van de Vrijdagmarkt. Ze gingen toen al in gesprek met de passanten. Wie dat wou kon vanaf die dag al ideeën geven via de website www.team.gent. “Mijn slogan is niet voor niks ‘Eerst luisteren, dat is lokale politiek’” zegt Coddens. “Dat is hoe wij altijd aan politiek hebben gedaan, zowel sp.a als Groen: dicht bij de Gentenaars, luisteren naar wat ze goed en minder goed vinden, hen betrekken bij onze plannen. Dat doen we nu ook met ‘Team Gent’ en dat gaan we blijven doen.”

Er staat voor Gent veel op het spel bij de verkiezingen van 2018. “Elke dag tonen we hoe een progressief bestuur het verschil maakt”, aldus Elke Decruynaere. “Dat willen we ook in de toekomst zo houden, samen met vele Gentenaars. We geloven in de kracht van samenwerken.”

Eerder al, op 22 april, kwamen de leden van sp.a Gent en van Groen Gent samen. Beide partijen organiseerden samen ook al gesprekken met verschillende doelgroepen en met heel wat middenveldorganisaties. Die gesprekken gaan trouwens ook de komende weken nog verder.

Vele tientallen voorstellen verzameld op eerste ‘Team Gent Evenement’

Op zaterdag 14 oktober, precies één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, stelden sp.a en Groen hun krachtlijnen voor van het nieuwe verkiezingsprogramma. “Een mooie symboliek en een perfecte timing” zegt Rudy Coddens. “We hadden een hele dag samengesteld met onder andere Chokri Ben Chikha, Tine De Moor, Koen Crucke en tal van andere inspirerende sprekers; met boeiende workshops en wijze kinderanimatie, lekker eten, een markt met middenveldorganisaties, een slotshow door actrice-comédienne Veerle Malschaert en een receptie. Maar vooral: met debatten over alle thema’s die spelen in het stedelijke leven.

532 Gentenaars kwamen naar de Sint-Pietersabdij om hun ideeën te delen. Ook de nationale voorzitters John Crombez (sp.a) en Meryem Almaci (Groen) kwamen langs en spraken de aanwezigen kort toe. Alle voorstellen worden nu verwerkt in een eerste ontwerp van programma dat in april 2018 wordt voorgesteld.

Alvast zes bijzonder belangrijke krachtlijnen van het nieuwe verkiezingsprogramma van het kartel sp.a/Groen:

 

 • We maken een integraal ‘Plan Wonen’ met bijzondere aandacht voor (goedkope) huurwoningen, sociaal wonen, woningen voor gezinnen met kinderen, slimme en nieuwe woonvormen (modulair, CLT,…).
  Stadsvernieuwing moét sociaal zijn.

 

 • We laten de bewoners mee beslissen over een belangrijk deel van het stadsbudget voor investeringen in hun wijk.
  Bovendien zal elk ontwerp van thematische beleidsbrief (inclusief de aanwending van de budgetten) aan de Gentenaars en middenveldorganisaties worden voorgelegd tijdens een open hoorzitting waarop iedereen welkom is.

 

 • We formuleren een integrale visie rond verkeerscirculatie op maat van elke deelgemeente.
  Het verbeteren van de leefomgeving in de vele woonwijken en handelskernen in Gent blijft een ambitie hoog op de prioriteitenlijst. We maken daarom een visie op parkeren, trage wegen, openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit en verblijfsgebieden, samen met de bewoners en gebruikers van de deelgemeente.

 

 • We blijven volop investeren in jobcreatie.
  De aanpak van maatschappelijke uitdagingen op het vlak van gezondheid, mobiliteit, onderwijs, stadsontwikkeling, klimaatneutraliteit, … biedt kansen om extra jobs te creëren. Wat de Stad Gent doet op diverse domeinen, als lokale overheid, gebruiken we als hefbomen voor meer sociale economie.

 

 • We schakelen een versnelling hoger op vlak van proactieve rechtentoekenning. We zorgen ervoor dat Gentenaars die recht hebben op steun die ook automatisch krijgen.
  Wie recht heeft op een leefloon moet dat ook effectief krijgen. De schulden die iemand heeft bij de Stad Gent mogen niet cumuleren met allerlei kosten door parallel lopende procedures. Scholen waar veel ouders moeite hebben om de schoolfacturen te betalen moeten meer financiële ondersteuning krijgen. We voeren de maximumfactuur in in het stedelijke secundair onderwijs en sensibiliseren andere onderwijsnetten om dit ook te doen.

 

 • We ontwikkelen een strategie voor fossielvrij verwarmen.
  Nieuwe wijken worden niet meer aangesloten op aardgas, maar worden klimaatneutraal ontwikkeld. De Stad Gent stimuleert innovatieve technologieën zoals die in de nieuwe wijk Oude Dokken werden toegepast, waarbij onder meer biogas wordt geproduceerd op basis van zwart water en GFT en warmte wordt gerecupereerd van het ‘grijze water’ (afvalwater).

 

Team Gent gaat door!

Ook na het eerste evenement gaat Team Gent door. “We gaan ons team verder uitbreiden en we gaan ook naar de mensen toe met huisbezoeken. Trouwens: wie ook na vandaag nog goeie ideeën heeft mag die uiteraard nog doorspelen, dat blijft mogelijk op onze website www.team.gent.”