Kaas- en wijnavond Rudy Coddens & sp.a Gent-West is volzet!
maandag 23 oktober 2017
Nieuwe Gentenaartjes van 2016 krijgen hun geboortebos – plant mee!
vrijdag 27 oktober 2017

Eerstesteenlegging 30 assistentiewoningen Sint-Amandsberg

Daniel Termont en Rudy Coddens

Daniel Termont en Rudy Coddens

Samen met burgemeester Daniel Termont legde ik vandaag de eerste steen voor de uitbreiding van de groep assistentiewoningen Wibier, op de site van het OCMW-woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg.

Naast de 20 bestaande woningen komt een nieuwbouw met 30 flats, die open staan voor Gentse 65-plussers die nog zelfstandig kunnen wonen. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners er begin 2019 hun intrek.

Assistentiewoningen (de opvolgers van de vroegere serviceflats) zijn individueel aangepaste woningen, waarin 65-plussers alleen of met hun partner zelfstandig verblijven in een beschermende omgeving.

Assistentiewoningen bestaan in alle mogelijke vormen en formaten. OCMW Gent kiest resoluut voor erkende assistentiewoningen omdat die een kwaliteitsgarantie inhouden.Zo zijn bijvoorbeeld alle woningen van Wibier rolstoeltoegankelijk en aangepast aan slechtzienden en slechthorenden.

 

Groot tekort in Sint-Amandsberg

De studie ‘Ruimte voor Ouderen’ van Stad Gent en OCMW Gent toonde aan dat er een tekort aan assistentiewoningen in Gent is. Sint-Amandsberg staat in die lijst op een weinig benijdenswaardige 4de plaats. Als we ervan uitgaan dat er per 100 zestigplussers 3 assistentiewoningen nodig zijn, dan zijn er in Sint-Amandsberg 107 assistentiewoningen te weinig. Doen we als stadbestuur niets, dan loopt dat tekort in 2025 op tot 122.

Als OCMW nemen wij daarom onze verantwoordelijkheid, ook al omdat we op onze campus Heiveld over de nodige ruimte beschikken, met alle nodige voorzieningen binnen handbereik.

 

Zelfstandig wonen in aangepaste en sociaal veilige omgeving

Deze nieuwbouw is een uitbreiding van de assistentiewoningen Wibier. Die woningen bestaan al sinds 2001. Het gaat om 20 gelijkvloerse woningen rond een binnentuin. Het OCMW kon dat project indertijd realiseren dankzij een legaat van Marcella Wibier, die stipuleerde dat het geld moest dienen voor het bouwen van individuele woningen voor oudere koppels van wie één van de partners zorgbehoevend is. Maar voor een goed begrip: de 30 flats nieuwe flats, staan ook open voor alleenstaanden. 65-plussers uit Gent die met enige ondersteuning nog zelfstandig kunnen wonen in een aangepaste en sociaal veilige omgeving, zijn hier welkom.

 

30 flats en polyvalente ontmoetingsruimte

De nieuwbouw bestaat dus uit 30 moderne flats, ondergebracht in 2 bouwvolumes met 3 verdiepingen. Er zijn 21 flats met 1 slaapkamer (70 m2) en 9 flats met 2 slaapkamers (85 m2). Elk appartement heeft een terras.  Er komt ook een polyvalente ontmoetingsruimte met kitchenette en sanitair (165 m2), die alle bewoners kunnen gebruiken voor familiefeestjes, een koffiemoment, een kaartje leggen, vergaderingen van de gebruikersraad, … Voor de bewoners is ook een ondergrondse parking voorzien.

 

Crisiszorg en overbruggingshulp

De inplanting op onze campus Het Heiveld biedt ook nog andere voordelen. Zo kunnen bewoners beroep doen op crisiszorg bij noodsituaties, de klok rond, 7 dagen 7. Dit wil zeggen dat binnen de 2 minuten een verpleegkundige van het woonzorgcentrum ter plaatse is. In het lokaal dienstencentrum (ldc) Wibier kunnen bewoners, na een ziekenhuisopname bv., een beroep doen op overbruggingshulp tot een reguliere thuiszorgdienst het overneemt. Ook voor andere vormen van dienstverlening, zoals ergotherapie en administratieve hulp, kunnen ze terecht in het ldc, waar ze uiteraard ook kunnen deelnemen aan alle activiteiten die daar plaatsvinden.

 

Huren of investeren

Een derde van de nieuwe assistentiewoningen Wibier wordt op de klassieke wijze verhuurd tegen een dagprijs. De overige 20 flats worden ter beschikking gesteld via een obligatie met woonrecht. U koopt dan niet de assistentiewoning, maar een obligatie met dezelfde waarde. In ruil mag u in de assistentiewoning wonen en krijgt u korting op de dagprijs. Wanneer u niet zelf in de flat woont, krijgt u een rentevergoeding.

 

Net als bij De Zonnetuin (Zwijnaarde) gaan we in Wibier voor een gemengd project. Een derde van de assistentiewoningen verhuren we daarom aan senioren met een gewoon of beperkt inkomen. Zij komen bovendien, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor een financiële tussenkomst door het OCMW.

De premie voor een assistentiewoning bedraagt maximaal 782,20 euro per maand voor een alleenstaande en 1356,36 euro voor een koppel.

 

Geïnteresseerdenlijst

We werken nog niet met een wachtlijst, wel met een geïnteresseerdenlijst. Wie dus interesse heeft in dit project kan zich aanmelden en deze mensen worden uitgenodigd voor infosessies, waarvan de eerste in april 2018 gepland staat.

De prijs van een obligatie bijvoorbeeld ligt nu nog niet vast. De eerste modelflat zal volgende zomer klaar zijn.

Gentse senioren die graag op deze geïnteresseerdenlijst willen staan, nemen hiervoor het best contact op met de dienst Advies, Oriëntatie en Opname (AOO) van OCMW Gent: 09 266 93 87, Jubileumlaan 217A in Gent of opname.ouderenzorg@ocmw.gent.