Gentenaars voor dementievriendelijk Gent!
vrijdag 22 september 2017
Topradio moet blijven!
donderdag 28 september 2017

10 hectare OCMW gronden voor sociaal stadsgericht landbouwproject

Open oproep voor Stadsgerichte landbouw

De Stad en het OCMW Gent besliste om een open oproep te doen voor stadsgerichte landbouw met een sociale meerwaarde en dat via sociale tewerkstelling. Hiertoe stelt het OCMW 10 hectare vruchtbare landbouwgrond gelegen op de Kouter in Afsnee gratis ter beschikking. Stad en OCMW zoeken nu een geschikte kandidaat of groep van kandidaten voor een (verlengbare) periode van 9 jaar. Met dit project wordt ‘winst’ gemaakt op het vlak van maatschappelijk welzijn. De Stad en OCMW Gent verwachten ook dat het project inzet op duurzame teelttechnieken, met aandacht voor zuinig gebruik van water, nutriënten, energie en bodem en dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

Een duurzaam voedselsysteem

Ook collega Schepen van Leefmilieu Tine Heyse zegt hierover: “De Stad Gent en het OCMW Gent slaan de handen in elkaar om het voedselsysteem in Gent verder te verduurzamen. De Stad streeft naar een systeem waarbij het produceren, verwerken en vermarkten van voedsel in of dichtbij de stad kan gebeuren. Met dit project zetten we vooral in op twee doelstellingen uit onze voedselstrategie: een zichtbare kortere voedselketen en een sterke sociale meerwaarde rond voedsel.”

sociaal tewerkstellingsproject voor maatschappelijk kwetsbare mensen

Met dit project wordt er sterk ingezet op het verminderen van de klimaatimpact van het Gentse voedselsysteem. Tegelijkertijd wordt er met dit landbouwproject een sociaal tewerkstellingsproject opgezet waar maatschappelijk kwetsbare mensen worden opgeleid. “Uniek aan dit project is dat werkzoekenden van OCMW Gent de kans krijgen werkervaring op te doen. En dat met de nodige begeleiding.

 

10 hectare ocmw gronden voor sociaal stadsgericht landbouwproject