Jaaroverzicht OCMW 2016: wij maken uw weg wijzer
woensdag 10 mei 2017
Opening zuidelijk deel Gentbrugse Meersen
zondag 18 juni 2017

kinderarmoede daalt (opnieuw) in Gent!

Op 16 juni verscheen de nieuwe Kind&Gezin Kinderarmoede-index van 2016. In Gent blijft de dalende trend het derde jaar op rij zich doorzetten, dit tegen de trend in bij de meeste Vlaamse steden en gemeenten. 21,6 procent of meer dan 1 op 5 Gentse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, tegenover 22,2 procent in 2015, 22,6 procent in 2014 en 22,7 procent in 2013. Het cijfer in Gent blijft hoog, maar we zijn blij met de dalende kentering.

kansarmoede-index

De kansarmoede-index geeft het gemiddelde weer van het aantal kinderen dat de afgelopen 3 jaar geboren werd in een kansarm gezin. Kansarmoede wordt ruimer gedefinieerd dan inkomensarmoede. Er wordt ook rekening gehouden met de opleiding van de ouders, arbeidssituatie van de ouders, het stimulatieniveau in het gezin (bijvoorbeeld als kinderen niet of onregelmatig kleuteronderwijs volgen), de huisvesting en de gezondheid van de gezinsleden.

Samenwerken, werkt!

In Gent wordt er door vele organisaties samengewerkt om kwetsbare doelgroepen in armoede te ondersteunen. Het OCMW ondersteunt als regisseur kinderarmoedebestrijding vele initiatieven en organisaties. Samen hebben we een batterij van maatregelen uitgewerkt, van zitdagen van het OCMW op scholen tot gratis openbaar vervoer voor kinderen en jongeren tot 14 jaar. En samen werken, dat werkt.