GOLLD
GOLLD-charter ondertekend voor toegankelijkheid nieuwbouwprojecten sociale woningen
woensdag 4 januari 2017
foodsavers
Stad & OCMW starten project voedseloverschotten ‘Foodsavers’
donderdag 19 januari 2017

PWA Gent breekt een jaar voor uitdoof alle records

PWA

PWA

Het PWA Gent brak in 2016 alle records. Nooit waren er meer mensen in het PWA actief, nooit presteerden zij samen meer uren, en nooit waren er meer PWA-gebruikers. Er werden bijna 80.000 uren gepresteerd, door 451 PWA-werknemers, bij zo’n 827 PWA-gebruikers, dat maakt mij tot een trotse voorzitter van PWA Gent. Dat is vooral te danken aan de mensen op het terrein: de PWA-werknemers, en vooral ook de PWA-consulenten: zij blijven geloven in wat ze doen, ondanks alle Vlaamse uitdoofscenario’s en de sombere perspectieven die daaruit voortvloeien.”

Met lede ogen zien de PWA-werknemers, -consulenten en –gebruikers dat Vlaanderen de maatregel op 31 december 2017 uitdooft, en vervangt haar door het nieuwe ‘wijkwerken’. “Ik deel hun bezorgdheid. Want er zitten nog heel wat haken en ogen aan dat nieuwe systeem. Zo blijft er onduidelijkheid over de precieze doelgroep, en over wie ‘wijkwerken’ nu precies gaat organiseren. Bovendien plafonneert men het systeem. Nieuwe instroom wordt dus moeilijk, daar het systeem snel vol zal zitten met wie nu in het PWA zit. Wat met mensen die gebaat zijn bij PWA/wijkwerken, maar voor wie er geen plaats is?

Die vaststelling dringt zich des te meer op, daar de minister blijft herhalen dat wie nu PWA-werk doet, dat ook in de toekomst gaat kunnen doen binnen het nieuwe wijkwerken. “Alleen vergeet hij erbij te vertellen dat de mensen beschikbaar gaan moeten blijven voor de arbeidsmarkt, en dus actief benaderd zullen worden door de VDAB. Op zich is dat een goede zaak. Want als mensen stappen naar werk kunnen zetten, moeten we hen daarbij helpen. Alleen moet Vlaanderen realistisch zijn: meer dan de helft van de huidige PWA-mensen heeft al twee of meer VDAB-begeleidingen achter de rug. En zelfs als ze klaar zijn voor het NEC, zitten de werkgevers niet op hen te wachten. Tijdelijke werkervaring zal voor deze mensen dus niet het juiste antwoord zijn.”

Wordt 2017 opnieuw een recordjaar?

De PWA-beambten werden sinds dit jaar VDAB-personeel. “De VDAB voorziet minder mensen om de lokale PWA-werking te ondersteunen, en maakt hiertoe een pool van medewerkers, die uitdovend is. In principe worden de mensen dus niet vervangen. We denken bovendien dat redelijk wat beambten gaan afhaken, want perspectieven op langere termijn zijn er voor hen niet, gelet op de geplande uitdoof. Zo blijft de minister er voorlopig bij dat het huidige detacheringssysteem niet op langere termijn houdbaar is binnen wijkwerken. Of we dus ook volgend jaar records gaan kunnen breken, is hoogst onzeker. Nochtans blijven die meer dan nodig. Want zeker in de grootstedelijke context zijn de noden groot. Dat bewijzen deze recordcijfers overduidelijk!”