Extra opvang voor daklozen in de winterperiode
maandag 28 november 2016
natuurpunt
OCMW Gent en Natuurpunt Gent versterken het unieke Leielandschap rond Gent
donderdag 8 december 2016

Project ‘Dampoort Knapt op’ helpt eigenaars om nodige investeringen in hun woning te doen

dampoort knapt op

dampoort knapt op

Vele Gentenaars zijn eigenaar van een woning in erg slechte staat maar hebben de financiële middelen niet om de nodige verbouwingswerken te doen. Ter ondersteuning van die groep werd een pilootproject opgericht om met financiële steun van het OCMW en bouwtechnische en sociale begeleiding van Community Land Trust die renovatie te organiseren. Dit leidde niet alleen tot verbetering in de woning maar ook tot een sociaal effect waarbij deelnemers zelfredzamer waren na het project. De resultaten van dit pilootproject zijn zo positief, dat het OCMW en de Stad Gent beslisten om het aantal huizen uit te breiden, hierdoor zullen 11 bijkomende noodeigenaars ondersteund kunnen worden in hun verbouwing.

Voor mensen met een laag inkomen kan het onderhouden van een eigendom een onmogelijke taak zijn. In het kader van het ‘Dampoort Knapt Op’ project werden 10 dergelijke eigenaars met 30.000 euro en intensieve begeleiding op maat ondersteund om de woonkwaliteit en energiezuinigheid in hun woning aan te pakken. Het resultaat is verbluffend, zowel qua woonkwaliteit als qua persoonlijke ervaring. Zo werden bijvoorbeeld de kans op CO-gevaar en vochtproblemen tot 0 herleid, daalde het energieverbruik aanzienlijk en werd de CO2-uitstoot gereduceerd met 47%. De bewoners gaven ook aan veel bij te hebben geleerd over renoveren, een steviger zelfvertrouwen te hebben opgebouwd en de banden met andere buurtbewoners te hebben versterkt.

De investering gebeurde via subsidieretentie. Dit betekent dat er niet zomaar geld wordt gegeven maar dat de eigenaar de financiële tussenkomst terugbetaalt op het moment dat hij of zij de woning verkoopt. Doordat het geïnvesteerde bedrag terugstroomt naar het OCMW, is dit niet enkel een zeer efficiënte investering voor het OCMW, het wordt ook door een rollend fonds opnieuw geïnvesteerd in andere woningen. Een win-win voor iedereen.

Dit soort innovatieve projecten de mogelijkheid geven om te piloteren en uit te breiden nadat ze goed werden bevonden, is wat een stad als Gent blijft innoveren en versterken. Hopelijk mogen er nog vele vergelijkbare projecten volgen!