In de bres voor de PWA-werknemers en –gebruikers
dinsdag 1 november 2016
Uitreiking wedstrijd Jong en Oud in Gent
maandag 21 november 2016

OCMW Gent investeert in de toekomst

De OCMW-raad keurde op 10 november een nieuw meerjarenplan goed. In dit plan staat een duurzaam beleid voorop, samen met kwaliteitsvolle dienstverlening in sociale dienst als in ouderenzorg.

Met deze budgetopmaak zet het OCMW in op huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen en houdt daarbij rekening met budgetvereisten. In 2017 voorziet het OCMW Gent voor 191 miljoen aan exploitatie-uitgaven.

 

Voor alle Gentenaars

 

OCMW Gent plant ook op langere termijn. Niet altijd evident met onzekere externe factoren. De investeringen die we morgen nodig hebben, willen we zoveel mogelijk vandaag voorzien. Zo blijven we een sterke organisatie én garanderen we onze dienstverlening, voor alle Gentenaars.

 

Een scherpere budgettering, een efficiëntere besteding van middelen (o.a. door een intensere samenwerking met Stad Gent) en het binnenhalen van bijkomende (subsidie-)ontvangsten creëren extra budgettaire ruimte.

Dit budget gebruiken we om onze bestaande werking te versterken. Daarnaast investeren we op een duurzame manier in innoverende projecten en in bouwprojecten die tegemoet komen aan de woon- en zorgbehoeften van ouderen.

 

Innovatie

 

Nieuw is het project rond voedseloverschotten. Het project steunt op twee pijlers: voedselverspilling tegengaan en armoedebestrijding. De overschotten worden herverdeeld onder de meest kwetsbaren. Het project stelt ook mensen te werk via een sociaal opleidingstraject. Zo krijgen ze betere kansen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We versterken hiermee verder het Gentse Dienstenbedrijf Sociale Economie.

 

Het project “Dampoort knapT OP” begeleidde huiseigenaars bij het energiezuinig renoveren van hun woning. De positieve resultaten doen OCMW Gent, samen met de Stad,  besluiten om dit project uit te breiden.

 

Ouderenzorg start samen met partners het project ‘Dementievriendelijk Gent’. We streven er naar om mensen met dementie zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het leven in onze stad. Nog in 2017 ontwikkelt OCMW Gent een platform om het wachtlijstbeheer voor de Gentse woonzorgcentra centraal te organiseren samen met ziekenhuizen, huisartsen en woonzorgcentra.

 

Extra middelen voor bestaande werking en teams

 

Naast de vernieuwende projecten, investeert OCMW Gent in haar bestaande dienstverlening en teams. Er komen extra medewerkers voor bijvoorbeeld de welzijnsbureaus en de lokale dienstencentra en hun antennes.

 

In 2017 worden verschillende acties opgezet om de actieve rechtenbenadering verder uit te bouwen. Het nieuwe systeem van aanvullende financiële hulp wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

 

Ook de inspanningen op het vlak van activering worden verder gezet, ondanks de onduidelijkheid over de hervormingen van de tewerkstellingsmaatregel artikel 60. OCMW Gent anticipeert alvast en zet in op de versterking van het doorstroombeleid naar de arbeidsmarkt en op taalopleidingen.

 

Bij Ouderenzorg wordt de bestaande dienstverlening versterkt. Dat gebeurt door intensiever met partners samen te werken rond burenzorg en ondersteuning voor thuiswonende senioren.

 

Bouwprojecten voor meer levenskwaliteit van ouderen

 

Drie grote bouwprojecten bevestigen de ambitie van OCMW Gent om ouderen zo lang mogelijk actief deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Wanneer dat niet meer kan, dan zijn er alternatieve woonvormen.

 

Zo is er de bouw van het lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde dat opent in 2018. De opening van het woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke wordt volgend jaar volop voorbereid met als einddoel 2018. Vanaf 2017 openen ook de assistentiewoningen De Zonnetuin in Zwijnaarde hun deuren.

Tot slot kijken we naar de mogelijkheden om een twaalfde lokaal dienstencentrum te bouwen in Oostakker.

 

Bij al onze bouwprojecten steken we een tandje bij om duurzaam te bouwen. Hierin nu extra investeren is niet enkel goed voor het milieu maar betekent daarenboven een besparing in de toekomst.

 

Fameuze evenwichtsoefening

 

Ondanks onzekere factoren en nieuwe maatschappelijke uitdagingen slaagde OCMW Gent er voor 2017 in een budget in evenwicht op te stellen. OCMW-voorzitter Rudy Coddens: “Een evenwichtig budget kijkt niet enkel naar het jaar dat voor ons ligt. Met dit meerjarenplan willen we met OCMW Gent minstens tot 2019 vooruit kijken en zelfs verder. Zorg voor kwetsbaren in onze stad organiseer je immers niet voor een bepaalde korte periode maar maak je zo duurzaam mogelijk, met een blik op de toekomst.”

 

Journalisten kunnen contact opnemen met:

Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53