assistentiewoningen
Gents stadsbestuur stimuleert zelfstandig wonen voor ouderen door extra assistentiewoningen te bouwen.
woensdag 28 september 2016
Dag van verzet tegen armoede 17 oktober 2016
maandag 17 oktober 2016

Stad Gent gaat 320 vluchtelingen begeleiden naar werk

Begeleiding vluchtelingen naar werk

Begeleiding vluchtelingen naar werk

Concreet gaat de Stad, samen met haar partners, de vluchtelingen begeleiden vanuit een “geïntegreerd team’. Dit betekent dat de verschillende begeleidende organisaties, Stad, VDAB, OCMW én In-Gent, SAMEN een aanbod gaan uittekenen, en dus niet elk apart. “Dat is heel belangrijk,” stelt Rudy Coddens, “want zo nemen we alle nodige expertise onmiddellijk mee, en verliezen we geen broodnodige tijd. Bovendien laat het ons toe het ‘inburgeringstraject’, uitgezet door IN-Gent, onmiddellijk af te stemmen op arbeidsmarktperspectieven.”

Daar starten we al tijdens de asielprocedure mee. “Dat is uniek, vervolgt Rudy Coddens, “want normaal komt de begeleiding naar werk pas op gang na erkenning als vluchteling. Door vroeg te starten winnen we alweer heel wat tijd. Want door de stappen die we al voor erkenning zetten, vertrekken we niet van een wit blad. En ook voor wie uiteindelijk niet erkend wordt, en terug moet naar zijn land van herkomst, is deze ‘vroege’ aanpak niet overbodig. Voor hen hebben we tijdens de asielaanvraagperiode immers voor een zinvolle tijdsbesteding gezorgd.”

Om die begeleiding daadwerkelijk te maken, gaat de Stad gebruik maken van een aantal bouwstenen. “Zo willen we de vluchtelingen met de arbeidsmarkt kennis laten maken via vrijwilligerswerk” zegt Rudy Coddens. “We gaan actief op zoek naar vrijwilligersplaatsen, en omkaderen de gastorganisaties waar we kunnen. Daarnaast voorzien we voortrajecten, waar men via stages kan proeven van werkvloeren, en tegelijkertijd Nederlands kan oefenen. Ook bouwen we opleidingen op maat in, en voorzien we job- en taalcoaching op die bedrijfsvloeren waar de mensen uiteindelijk worden aangeworven. Zoeken naar die geschikte jobs doen we samen met de vluchtelingen zelf.”

Rudy Coddens besluit: “Ook vluchtelingen hebben recht op begeleiding naar werk, al moeten we goed bewaken dat het aanbod voor de ene kansengroep niet in de plaats komt voor begeleiding van de andere. Vandaar het belang van dit project. Want hoe sneller we deze mensen via werk kunnen integreren, hoe beter voor hen én onze samenleving.”