21 september 2016 Werelddag Dementie startschot voor dementievriendelijke projecten in Gent
woensdag 21 september 2016
assistentiewoningen
Gents stadsbestuur stimuleert zelfstandig wonen voor ouderen door extra assistentiewoningen te bouwen.
woensdag 28 september 2016

Woonzorgcentrum Het Heiveld wint award van beste zorgvoorziening voor senioren in Europa

Woonzorgcentrum Het Heiveld heeft op 23 september in Lyon de award van beste zorgvoorziening voor senioren in Europa gewonnen, uitgereikt door de European Association for Homes and Services for the Ageing (EAHSA). Deze award wordt tweejaarlijks door een internationale jury uitgereikt aan voorzieningen en organisaties die zich onderscheiden hebben in projecten en innovatie in de ouderenzorg. Het Heiveld won de award op basis van het ingediende project “Groene Zorg” en heeft nu dus de eer om zich de komende twee jaar de beste zorgvoorziening voor senioren in Europa te noemen.

 

Groene zorg

 

‘Groene Zorg’ in zijn brede betekenis, benadrukt de meerwaarde die de omgang met planten en dieren kan bieden aan de klassieke zorgverlening. Door middel van een brede waaier van “groene” activiteiten wil het Heiveld bewoners zich thuis laten voelen, hen een zinvolle dagbesteding aanbieden en hun vaardigheden op peil houden of ontwikkelen. Al een aantal jaar heeft het woonzorgcentrum een kleine moestuin, een serre en lopen er wat dieren rond. De bewoners worden nauw betrokken bij de beplanting, de bemesting, de oogst… Sinds 2015 is er op de gronden van Het Heiveld een 7.000 m² grote stadslandbouwtuin ingericht. En in de toekomst wil Het heiveld werk maken van de aanleg van een veldbloemenveld en volksboomgaard, een neerhof en een zorgchalet op de site.

 

In de zorgchalet zal een kleine groep bewoners in een zeer huiselijke omgeving activiteiten kunnen doen rond groene zorg: maaltijd klaarmaken, groenten en fruit inmaken, klaarmaken, dieren verzorgen, nestkastjes maken… Dit allemaal onder begeleiding van een ergotherapeut.

 

Op die manier zal Het Heiveld uitgroeien tot een ware zorgboerderij. Deze vorm van “Active Ageing” waarbij de natuur zowel op een actieve als passieve manier wordt ingezet, draagt in hoge mate bij tot de levenskwaliteit van bewoners en bezoekers.

 

Trekpleister

 

De tuin van Het Heiveld is intussen niet alleen een trekpleister voor de bewoners zelf geworden.

 

Geert Roggeman, directeur Het Heiveld, “Onze tuin trekt ook heel wat volk van buitenaf aan: buurtbewoners, partnerorganisaties, bezoekers van het lokaal dienstencentrum dat vlak naast ons ligt, schoolkinderen die komen leren over de mens en de natuur. Daarmee beantwoordt het project aan een andere doelstelling van ons woonzorgcentrum. Wij zijn een open huis dat verankerd is in de buurt en waar mensen van alle leeftijden en culturele achtergronden welkom zijn.”

 

Grote opsteker

 

Deze internationale erkenning is een grote opsteker voor de personeelsleden van het heiveld die zich dag in dag uit inzetten voor de verbetering van de levenskwaliteit van hun bewoners.

 

Rudy Coddens, voorzitter OCMW Gent: “Het behalen van deze award toont aan dat het team van Het Heiveld de bewoners veel meer geeft dan zorg alleen, maar ook mee evolueert met de veranderende maatschappij. Het is soms zwaar werken in een woonzorgcentrum maar deze award geeft onze personeelsleden, niet alleen in Het Heiveld maar in al onze woonzorgcentra, een grote blijk van erkenning.”

 

In 2014 was Het Heiveld trouwens al eens genomineerd voor dezelfde prijs, met het project “Vergeten Kracht”. Toen kon de nominatie echter niet verzilverd worden met een award.

 

Meer informatie

 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij: