DOEmeeWEEK in de lokale dienstencentra
donderdag 25 augustus 2016
Stad Gent opent 10 nieuwe GentinfoPunten
dinsdag 20 september 2016

Heropening Open Huis in Sint-Denijs-Westrem

Heropening open huis

Heropening Open Huis

In Sint-Denijs-Westrem heropent het Open Huis officieel zijn deuren na renovatiewerken. Open huizen staan al jaren bekend als ontmoetingsplaatsen voor en door 55-plussers. Hier kunnen zij onder meer nieuwe contacten leggen, zich ontspannen en samen bijleren.

De Open Huizen van de stad worden beurtelings in orde gebracht met betrekking tot brandveiligheid, toegankelijkheid en energieverbruik. Een nieuwe verflaag met frisse kleuren geven het geheel een meer aangename toets. 

Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve vereenvoudiging, Martine De Regge en OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding, Rudy Coddens huldigen beiden het gerenoveerde gebouw in.

‘Open Huis Sint-Denijs-Westrem is een van de 24 Open Huizen in Gent waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten om te kaarten, petanque te spelen of deel te nemen aan allerlei activiteiten. Als schepen van Seniorenbeleid van de Stad Gent wil ik me blijven inzetten voor de senioren en de vele vrijwilligers die dagelijks hun handen uit de mouwen steken voor deze stad en haar inwoners’.

Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid 

De renovatiewerken werden uitgevoerd om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen te optimaliseren, brandveiligheid te garanderen en ook om in te spelen op een aantal vragen en wensen van de bewoners van het Open Huis.

Duurzame renovatie

De elektrische verwarmingstoestellen werden vervangen door radiatoren die aangesloten zijn op een moderne, gesloten gaswandketel.

De inkomdeur werd vervangen door thermisch onderbroken profielen voorzien van hoog-rendement en beglazing. Ook het dak werd volledig vervangen en geïsoleerd volgens de laatste normen.

‘We streven ernaar om jaarlijks 3% te besparen op energie in de stadsgebouwen. We zetten dan ook volop in op duurzame activiteiten.’

Martine De Regge, schepen van Facility Management

Wensen gehoord

Er werd tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners: extra stopcontacten werden geïnstalleerd, de toog werd voorzien van nieuwe kranen en de biljarts kregen nieuwe verlichting. Ook werd een deel van de bestaande berging omgebouwd tot een lokaal voor de voedselbedeling van Sint-Denijs-Westrem.

Brandveiligheid en toegankelijkheid

Het Open Huis werd voorzien van veiligheidsverlichting. Maar ook nieuwe brandblussers en een brandmeldcentrale werden geïnstalleerd.

Om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen te garanderen werd het Open Huis voorzien van nieuw sanitair.

Andere

De elektriciteit werd volledig vernieuwd, er werd extra verluchting voorzien en daarbij kregen alle lokalen ook een nieuw laagje verf.

Totale kostprijs van de werken, uitgevoerd door Bouwwerken De Ruyck: 201.731,99 euro btw inbegrepen.

Informatie