Inloophuis Dementie: een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en geheugenproblemen
woensdag 25 mei 2016
Eerstesteenlegging woonzorgcentrum Zuiderlicht
maandag 27 juni 2016

Europese steden in de bres voor vluchtelingen

Heel wat burgemeesters van Europese steden hebben via het stedennetwerk Eurocities een open brief ondertekend en verspreid om bij Europa te pleiten voor een menselijker aanpak in het vraagstuk rond vluchtelingen. Ook de Stad Gent, huidig ondervoorzitter van het stedennetwerk, heeft deze brief ondertekend. Op deze Werelddag voor Vluchtelingen wil Gent, samen met de andere Europese steden, benadrukken dat Europa is opgebouwd rond de principes van solidariteit, menselijkheid en waardigheid en dat deze meer dan ooit de leidraad moeten zijn bij de opvang en integratie van vluchtelingen.

 

Deze brief is een initiatief van Leizpig, Eurocities-lid en lid van de raad van bestuur van deze stedelijke belangenorganisatie. Deze brief werd besproken en aangenomen in zijn huidige vorm op de politieke Eurocities raad van bestuur van 13 juni 2016 in Nantes.

 

De ondertekenende burgemeesters pleiten bij Europa voor een menselijke benadering van de vluchtelingenproblematiek en wijzen daarbij op de aanpak van steden.

 

Het is de bedoeling dat de Eurocities-leden en het Eurocities-secretariaat deze brief op de wereldwijde vluchtelingendag op maandag 20 juni 2016 de nodige ruchtbaarheid geven.

Bijlage_OpenBriefVluchtelingenEurocities

 

Bevoegd

– De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00,

fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent

– De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39, e-mail schepen.tapmaz@stad.gent

– De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, fax 09 266 53 79,
e-mail schepen.coddens@stad.gent