Gentse weggeefwinkel geeft duwtje in de rug bij nieuwe start
vrijdag 20 mei 2016
Europese steden in de bres voor vluchtelingen
maandag 20 juni 2016

Inloophuis Dementie: een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en geheugenproblemen

Mensen met geheugenproblemen en dementie én hun mantelzorgers kunnen voortaan terecht in het Inloophuis Dementie in buurtcentrum De Vaart in Gentbrugge. Zij kunnen er elk moment binnenspringen om bij een gezellig potje koffie andere mensen te ontmoeten, gewoon even zichzelf te zijn, informatie in te winnen of deel te nemen aan activiteiten.

 

“Het Inloophuis wordt hét Gentse eerstelijnscontactpunt en het kloppend hart voor al wie wat met dementie te maken krijgt”, zegt schepen van Welzijn en Gezondheid Resul Tapmaz. “We stellen buurtvoorziening De Vaart open voor laagdrempelige activiteiten en ontmoetingen en bouwen vanuit het Inloophuis een zorgnetwerk uit met diverse partners.”

Onder meer OCMW Gent, Stad Gent, Expertisecentrum Dementie Paradox, buurtorganisaties, Familiezorg, Familiehulp, Bond Moyson, Alzheimer Liga, Liberale Mutualiteit, Christelijke Mutualiteit, AZ Maria Middelares, UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en woonzorgcentrum Ter Hovingen zullen deel uitmaken van dat zorgnetwerk.

 

Dementievriendelijk Gent

 

“Samen willen we van Gent een dementievriendelijke stad maken. Een stad die aandacht heeft voor mensen met dementie en hun omgeving en ervoor zorgt dat ze zo lang mogelijk aan onze samenleving kunnen participeren. Op de Werelddag Dementie op 21 september ondertekenen alle Gentse partners hiertoe een engagementsverklaring”, stipt OCMW-voorzitter Rudy Coddens aan.

“Op termijn gaan we vanuit het Inloophuis ook bij de mensen aan huis. Want in Vlaanderen woont 65% van de mensen met dementie nog thuis. Alleen of met hun partner én met hulp van de thuiszorg.”

 

Laagdrempelige ontmoetingsplek

 

“Het Inloophuis Dementie is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenklachten en dementie én hun familie, vrienden, buren en mantelzorgers. Zowel ontmoeting en lotgenotencontact als informatie, professionele ondersteuning en vorming staan centraal”, licht projectcoördinator Ciel Brackenier van OCMW Gent toe. “We werken heel laagdrempelig. Dat wil zeggen dat je tijdens onze openingsuren gewoon zo even kunt binnenlopen. Voor een koffie- of theemoment, een gezellige babbel in onze ‘livingachtige inloophoek’ of om de krant te lezen. Alleen voor professionele ondersteuning en doorverwijzing moet je vooraf een afspraak maken. En we zijn geen dagverzorgingscentrum. We bieden geen opvang aan. De mantelzorger moet aanwezig blijven.”

 

Website

 

Folders, brochures en informatie over dementie zijn vrij mee te nemen. Bezoekers vinden er ook informatie over zorgverlening, diagnosestelling, vrijwilligersaanbod,…

Voor het aanbod van de activiteiten en vormingen die plaatsvinden in het Inloophuis, kunnen ze de website raadplegen: www.ocmwgent.be/inloophuisdementie.

 

Het Inloophuis Dementie is open:

  • op woensdag van 13 uur tot 16 uur;
  • op donderdag van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

 

 

Journalisten kunnen contact opnemen met:

  • Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53

•        Ciel Brackenier, projectcoördinator van het Inloophuis Dementie, 0478 93 25 73