Concert voor jong en oud op 22 maart: BijlokeBAL beweegt alle leeftijden
vrijdag 18 maart 2016
DUOday 2016: Stad en OCMW Gent verwelkomen werkzoekenden met een arbeidshandicap
zondag 20 maart 2016

Stad Gent stroomlijnt solidariteitsacties met nieuwe website Solidair Gent

Stad Gent lanceert een nieuwe website solidair.stad.gent voor alle organisaties en vrijwilligers die werken rond kwetsbare groepen in Gent. De website stemt vraag en aanbod op elkaar af van burgers en organisaties die zich inzetten voor deze kwetsbare groepen. Zo kan je via de website op zoek gaan naar vrijwilligers of materiaal. Of wil je zelf de handen uit de mouwen steken, dan kan je gericht ingaan op vragen of zelf je aanbod kenbaar maken. Elke vraag of aanbod is er welkom.

 

Gent is een gastvrije, warme en solidaire stad. Heel wat geëngageerde Gentenaars en organisaties zetten zich belangeloos in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Dit vormt een gewaardeerde aanvulling op de sociale dienstverlening van de Stad Gent en het OCMW Gent.

Europa kent een grote instroom van vluchtelingen. Dit zorgt vanzelfsprekend voor een grotere nood aan helpende handen – ook in Gent. Vele Gentenaars tonen zich solidair ten aanzien van de vluchtelingen en starten zelf initiatieven op of ze willen weten hoe ze best kunnen helpen.

‘We willen in Gent met vele partners en burgers samenwerken om een antwoord te bieden op de vele sociale uitdagingen zoals de recente vluchtelingentoestroom. Er is veel solidariteit die wij een duwtje in de rug willen geven’, zegt Rudy Coddens, OCMW voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding.

 


Website Solidair Gent bundelt kennis en krachten
De Stad Gent wil met de lancering van solidair.stad.gent een platform bieden om verschillende initiatieven ten voordele van kwetsbare groepen te stroomlijnen en de krachten te bundelen.

Het digitaal platform heeft verschillende functies. Organisaties en burgers kunnen:

– hun vraag naar of aanbod van materiële hulp en vrijwilligerswerk kenbaar maken, waarop meteen reactie kan volgen

– eigen activiteiten aankondigen via de kalender

– de laatste weetjes, boeiende artikels, … raadplegen in de rubriek nieuws

– open of gesloten groepen vormen voor uitwisseling van informatie

‘Er zijn zo veel Gentenaars die willen opkomen voor wie het nodig heeft. Er is nood aan solidariteit. Met solidar.stad.gent willen we helpen helpen’, zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Gezondheid, Welzijn en Sport.

 

Centraal vrijwilligerspunt in aanbouw
Ondertussen werkt de Dienst Regie Samenleven en Welzijn aan een centraal vrijwilligerspunt. Gentse organisaties krijgen een plek op deze website, over alle sectoren heen en ten voordele van alle doelgroepen. Dit digitaal platform zal enerzijds het aanbod van vrijwilligerswerk in Gent bundelen en anderzijds essentiële informatie over vrijwilligerswerk aanreiken (denk onder meer aan het wettelijk kader, tips voor een kwalitatief vrijwilligersbeleid, een overzicht van vorming, een kalender, een nieuwsrubriek).

Wanneer eind 2016 het centraal vrijwilligerspunt operationeel is, zal solidair.stad.gent geïntegreerd worden. Naast een digitaal centraal vrijwilligerspunt wordt ook een fysiek vrijwilligerspunt uitgebouwd.

 

Informatie

Dienst Regie en Samenleven, Kathleen Van de Kerckhove, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1,

9000 Gent, tel. 09 267 03 00, e-mail kathleen.vandekerckhove@stad.gent,.

Bevoegd

– De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, fax 09 266 53 79,
e-mail schepen.coddens@stad.gent

– De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39, e-mail schepen.tapmaz@stad.gent