Warm Gents kerstfeest op 24 december 2015
dinsdag 1 december 2015
Corsendonk/G4S Care vangen 250 asielzoekers op in Gent
woensdag 16 december 2015

Nieuwe uitdagingen voor het armoedebeleid in Gent

Nieuwe uitdagingen voor het armoedebeleid in Gent

 

Lunchgesprek: Indicatorenrapport armoede

17 december 2015

 

 

Het Indicatorenrapport armoede brengt op objectieve wijze de Gentse armoede in kaart. De 28 indicatoren uit het rapport peilen naar verschillende levensdomeinen zoals inkomen en arbeid, wonen en gezondheid. De meting van de indicatoren gebeurde in de periode tussen 2010 en 2014. Van de 28 indicatoren zijn er 5 stabiel gebleven, 8 zijn gedaald en 15 zijn gestegen.

 

Armoedebeleidsplan

 

In 2014 lanceerde Gent zijn armoedebeleidsplan 2014-2019. Een plan met een eenvoudige en tegelijk ambitieuze missie: minder armoede in Gent. Tal van initiatieven werden ondertussen toegevoegd aan het armoedebeleidsplan. Zo zijn er projecten rond kinderarmoede (o.a. schoolse begeleiding, hulp bij het betalen van maaltijdenfacturen), rond wonen (o.a. steunmaatregelen voor energiezuiniger woningen, toename van woningen via het sociaal verhuurkantoor) en rond opleidingen en arbeid (o.a. begeleiding van leefloonstudenten, extra aandacht voor sociale tewerkstelling).

 

Indicatorenrapport armoede

 

Het Indicatorenrapport armoede is een barometer van de mate van armoede onder de Gentse inwoners.

Het rapport bevat in totaal 28 indicatoren. Een eerste reeks indicatoren – 20 – meet de armoede bij Gentse inwoners met een verhoogd armoederisico. Een tweede reeks – 8 – meet de armoede bij Gentse inwoners met een expliciete armoedeproblematiek.

De metingen gebeurden tijdens de periode 2010-2014.

De indicatoren zijn verspreid over de belangrijkste levensdomeinen: inkomen, wonen, werken en activeren, leren en gezondheid. Kinderarmoede werd daar extra aan toegevoegd.

De keuze om verschillende levensdomeinen in het indicatorenrapport op te nemen, sluit aan bij de aanpak van armoede in Gent: armoede is meer dan een financieel probleem.

 

Resultaten

 

Van de 28 indicatoren in het Indicatorenrapport armoede zijn er 5 stabiel gebleven, 8 zijn gedaald en 15 zijn toegenomen. Dit betekent dat de armoede in Gent toeneemt voor de meerderheid van deze indicatoren.

Een aantal cijfers evolueren dus in de goede richting: de schoolse vertraging vermindert, net als het aantal uithuiszettingen. De werkloosheidsdruk daalt voor Gentenaars met een Turks of Marokkaanse herkomst en het aandeel Gentenaars met een leefloon (of leefminimum) daalt.

De overige indicatoren blijven stabiel of stijgen en zijn verspreid over alle levensdomeinen. U vindt in de bijlage alle indicatoren met trend opgelijst.

 

Oorzaken

 

Het Indicatorenrapport armoede onderzoekt de cijfers en doet geen uitspraak over onderliggende oorzaken. Op basis van de resultaten zien we wel een aantal trends bevestigd.

“We kunnen er niet omheen dat de levenskost stijgt” stelt Rudy Coddens, voorzitter van OCMW Gent en schepen van onder meer Armoedebestrijding. “Deze extra kosten wegen het zwaarst door bij de laagste inkomens. In onze consumptiegerichte samenleving zien we ook een stijging van de schuldproblematiek en ook energie-armoede neemt toe.”

Gent is niet de enige plaats waar armoede duidelijker zichtbaar wordt. Ook in Vlaanderen en België stijgen de armoedecijfers, bijvoorbeeld het aandeel kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin neemt algemeen toe.

“We zitten in een algemene maatschappelijke context met grote uitdagingen qua woningaanbod, woonkosten, opleiding en op de arbeidsmarkt. Voor mensen van buitenlandse afkomst is het vaak nog moeilijker. In alle steden treffen we deze groepen in grote getale aan. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Binnen het armoedebeleid zetten we in om Gentenaars op veel verschillende manieren preventief te bereiken. We willen problemen zo snel mogelijk aanpakken via een toegankelijke hulpverlening. Daarom voorzien we bijvoorbeeld ook extra personeel voor de welzijnsbureaus.” zegt Rudy Coddens.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ocmwgent.be