Nieuwe uitdagingen voor het armoedebeleid in Gent
dinsdag 15 december 2015
Huis van Alijn op verplaatsing – Expo De Zesdaagse op bezoek in woonzorgcentrum De Liberteyt
maandag 25 januari 2016

Corsendonk/G4S Care vangen 250 asielzoekers op in Gent

Gent 16 december 2015 – In opdracht van Fedasil zal Corsendonk/G4S Care in de stad Gent 250 asielzoekers opvangen op een speciaal daarvoor ingericht opvangponton ‘Reno’ dat aan de Rigakaai zal liggen. Het kernkabinet van de federale regering heeft dit beslist. De tijdelijke en aanvullende opvang die door Corsendonk/G4S wordt ingericht, zal in de loop van januari 2016 operationeel zijn.

Het stadsbestuur is alvast tevreden over het overleg met Corsendonk/G4S Care in de aanloop naar deze beslissing en rekent op een verdere goede samenwerking met bijzondere aandacht voor de geldende kwaliteitseisen.

De komende weken zal de stad Gent samenzitten met Corsendonck/G4s Care en het havenbedrijf om verdere afspraken te maken. Ook met de politie zal een charter worden opgemaakt.

 

“We willen samen met de initiatiefnemers en met de bevoegde stadsdiensten duidelijke afspraken maken en de buurt actief betrekken. We organiseren hiervoor eind december nog een buurtvergadering. Buurtbewoners willen we maximaal informeren maar ook de kans geven suggesties te doen” zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens “ Asielzoekers in procedure mogen nog niet onmiddellijk aan het werk, maar we denken er bijvoorbeeld aan om mensen te activeren via vrijwilligerswerk. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld meehelpen aan buurtinitiatieven, netheidscharter, enz..

Corsendonk/G4S Care voorziet in haar opvangcentra een omkadering door maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, opvoeders en  administratieve medewerkers om het leefklimaat binnen het centrum optimaal te houden. Een team van gespecialiseerde medewerkers zal hiervoor in de komende weken aangeworven worden.

Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director G4S Belgium & Luxemburg, zegt: “We besteden veel aandacht aan overleg met het lokaal bestuur en zullen dit ook doen met de buurt en de lokale handel. We weten dan dit belangrijke factoren zijn voor een goede integratie van het centrum en zijn bewoners. Zo kunnen we binnen de gegeven termijn een opvangcentrum uitbouwen dat voldoet aan de kwaliteitsstandaard van Fedasil.”

Perscontact:

Rudy Coddens, OCMW-Voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding, 0476 491 536, rudy.coddens@stad.gent

Katrinka van Driel, woordvoerder G4S België, 0476 442 558, katrinka.vandriel@be.g4s.be