PWA Gent blijft groeien, ondanks Vlaamse beslissing tot ‘UITDOVING’
dinsdag 18 augustus 2015
Lokale dienstencentra stappen vanaf september mee in UiTPAS
dinsdag 8 september 2015

Gent en de Gentenaars solidair met mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging

Gent en de Gentenaars solidair met mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging

Heel wat Gentenaars willen solidair zijn met politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen. Het college van burgemeester en schepenen vindt het erg belangrijk dat dergelijke steun professioneel wordt omkaderd en georganiseerd. Gentinfo kan de mensen doorverwijzen naar de juiste hulporganisaties.

De Stad Gent heeft al sinds de jaren ’90 een vooruitstrevend Asiel- en Vluchtelingebeleid en gezien de huidige prangende situatie van politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen heeft de Stad, preventief, één en ander gecoördineerd.

Het Stedelijk Opvanginitiatief (in de Doornzelestraat) dat wordt geëxploiteerd door de Dienst Asiel- en Vluchtelingebeleid biedt structurele opvang voor asielzoekers. Sinds de huidige asielcrisis werd het aantal opvangplaatsen in samenspraak met Fedasil opgetrokken van 41 naar 50. Dit is de maximumcapaciteit op deze locatie. De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid biedt daarnaast 15 opvangplaatsen voor mensen die vrijwillig willen terugkeren.

De dienst coördineert het overleg tussen de verschillende actoren in het Gentse die met de doelgroep werken. Hierdoor is er sinds jaren een nauwe samenwerking en goede verstandhouding tussen alle organisaties die asielzoekers en vluchtelingen bijstaan. Daarnaast heeft de Dienst een hoop expertise opgebouwd in het ondersteunen van asielzoekers en vluchtelingen met een specifieke medische problematiek.

De Stad Gent is niet de enige die opvang aanbiedt voor asielzoekers in het Gentse. Ook vzw’s die deel uitmaken van het opvangnetwerk van Fedasil staan hiervoor in. Zo heeft Seso (Service Social de Solidarité Socialiste) 13 appartementen voor een 20-tal personen verspreid over Gent waar gezinnen en niet-begeleide minderjarigen worden opgevangen. Ook Minor Ndako biedt een aantal plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen.

Het OCMW is uiteraard een belangrijke partner in het Asiel- en Vluchtelingenbeleid. Binnenkort wordt een aantal noodwoningen van het OCMW ingezet voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Voor de asielzoekers zullen dezelfde maximumtermijnen (4 maanden) gelden als voor andere gebruikers van noodwoningen.

De Stad Gent en het OCMW zijn steeds bereid om constructief in dialoog te gaan met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Er zal met de federale overheid (onder andere) worden bekeken of haar eigen panden in de Ridderstraat, die worden beheerd door de federale Regie der Gebouwen, eventueel kunnen worden ingezet als opvangplaatsen. Op die manier menen we binnen korte termijn een aantal bijkomende gezinnen en/of personen te kunnen opvangen.

Asielzoekers die effectief erkend worden als vluchteling verlaten de opvangcentra en dienen vervolgens te integreren in onze samenleving. Sinds het begin van 2015 telt het OCMW een kleine 700 dossiers waarbij vluchtelingen financieel worden ondersteund. Normaliter wordt een dergelijk cijfer pas tegen het einde van het jaar bereikt maar nu dus na slechts 8 maanden. Vluchtelingen die OCMW-steun krijgen, dienen zich in te schakelen in een activeringstraject. Zij moeten daarnaast een inburgeringstraject volgen met taallessen. Net als bij andere steungerechtigden is de steun niet onvoorwaardelijk. Daarmee ontvangt de stad Gent de vluchtelingen op een faire, correcte en rechtmatige manier.

Binnen het project Ankerkracht ondersteunt het OCMW met eigen middelen 50 jonge erkende vluchtelingen, voornamelijk uit Afghanistan. Het betreft een zeer kwetsbare doelgroep zonder eigen netwerk.

Steun bieden? Contacteer Gentinfo!

Door de beelden op televisie van mensen op de vlucht voor geweld en oorlog willen heel wat Gentenaars hun solidariteit tonen door hulp aan te bieden. Sommigen willen graag kledij en voedsel schenken. Anderen willen graag hulp bieden door gezinnen te helpen integreren. Daarnaast zijn er ook mensen die opvangplaatsen of huurwoningen willen aanbieden.

Het college van burgemeester en schepenen vindt dergelijke blijken van solidariteit hartverwarmend maar vindt het tegelijk erg belangrijk dat dergelijke steun professioneel wordt omkaderd en georganiseerd. De Stad Gent vraagt dan ook iedereen die wil helpen contact op te nemen met het stedelijke servicecenter Gentinfo (09 210 10 10 of via gentinfo@stad.gent). De mensen van Gentinfo hebben alle informatie om vragen en aanbiedingen door te verwijzen naar de juiste organisaties.

Over welke vormen van steun gaat het?

Caritatieve blijken van solidariteit zullen worden doorverwezen naar goed georganiseerde vrijwilligersorganisaties. Wie zelf vrijwilligerswerk wil doen, zal worden doorverwezen naar een passende organisatie.

De opvang van nieuwkomers wordt door Fedasil georganiseerd. Bedoeling moet zijn om dit netwerk materiële opvangplaatsen uit te breiden en professioneel te laten ondersteunen. Hiertoe nemen de Stad en het OCMW dus enkele initiatieven maar mensen die opvangplaatsen voor asielzoekers in de aanbieding hebben, zullen worden doorverwezen naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Info@vluchtelingenwerk.be), opvangpartner van Fedasil.

Wie erkende vluchtelingen wil helpen integreren zal naar In-Gent worden doorverwezen. In-Gent (info@in-gent.be; 09 265 78 40) staat in voor de inburgering en integratie van nieuwkomers.

Belangrijk is ook dat erkende politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen die niet langer kunnen rekenen op opvang, terecht kunnen op de woningmarkt. De Stad Gent wil huiseigenaars aanmoedigen om ook aan deze doelgroep te willen verhuren of leegstaande panden te renoveren en te verhuren (zodat de belasting op leegstand ook vervalt). Ook voor dergelijke aanbiedingen op de private huurmarkt, kan men terecht op het nummer van Gentinfo. Ook deze aanbiedingen zal de Stad overmaken aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De Stad Gent en de Gentenaars zijn solidair met mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Ze rekenen op bereidheid tot samenwerking en afstemming  tussen alle overheden in dit land zodat een volwaardig integratiebeleid (met voldoende aanbod taallessen, plaatsen in het onderwijs, enzovoort) kan worden gevoerd voor de asielzoekers die worden erkend als vluchteling. Alleen zo krijgen mensen kansen en kunnen menselijke drama’s en chaos worden vermeden.