Lokale dienstencentra stappen vanaf september mee in UiTPAS
dinsdag 8 september 2015
Groepswonen voor senioren – actieve senioren gezocht!
dinsdag 15 september 2015

Sociale restaurants ontvangen extra middelen binnen nieuw subsidiekader vanaf 2016

Sociale restaurants ontvangen extra middelen binnen nieuw subsidiekader vanaf 2016

Stad Gent en OCMW Gent slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een nieuw
subsidiebeleid voor de sociale restaurants. Mét resultaat: het nieuwe beleid gaat in op 1 januari
2016.

OCMW en Stad Gent ontwikkelden een gezamenlijke beleidsvisie op sociale restaurants in Gent.
Deze visie resulteerde in een aangepast subsidiekader waarvoor 100.000 euro extra wordt
vrijgemaakt ter ondersteuning van deze restaurants. Dit subsidiekader wordt van kracht op 1
januari 2016. Hierdoor ondersteunen Stad en OCMW in 2016, de externe sociale restaurants
voor meer dan 400.000 euro. De eigen sociale restaurants van het OCMW De Knoop en Nieuw
Gent zijn hier niet in meeberekend.

‘Sociale restaurants vervullen een belangrijke rol in het kader van armoedebestrijding in Gent.
Niet alleen worden er maaltijden aangeboden aan sociale (inkomens-gerelateerde) tarieven;
sociale restaurants zetten ook in op activering van personen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt via intensieve begeleiding worden deze mensen voorbereid op een job in het
reguliere arbeidscircuit’, aldus OCMW-Voorzitter en schepen voor Werk Rudy Coddens.

Sociale restaurants hebben het niet gemakkelijk. Met deze nieuwe beleidsvisie en subsidiekader
willen Stad en OCMW Gent een antwoord bieden op de nog bestaande knelpunten. Uiteraard
worden in deze beleidsvisie de sociale restaurants sterk gemotiveerd om maximaal in te zetten op
gezonde en duurzame maaltijden met extra aandacht voor acties om voedselafval en
voedseloverschotten te vermijden.

Het vernieuwde subsidiebeleid met daaraan gekoppelde extra middelen zal bestaan uit 3 pijlers:
I. Sociale tewerkstelling en begeleiding van doelgroep-medewerkers
Naast de middelen die al voor tewerkstelling binnen lokale diensten economie beschikbaar
gesteld worden door de Dienst Werk van de Stad Gent, wordt vanaf 2016 extra ingezet op
omkadering van art.60- medewerkers en medewerkers in het statuut arbeidszorg (definitie
OCMW). Restaurants die minstens 3 VTE medewerkers tewerk stellen binnen deze profielen
zullen een financiële ondersteuning kunnen krijgen van OCMW.
Bevoegdheid: OCMW – dienst activering, Stad Gent – dienst werk.

II. Aanbieding van maaltijden aan sociale inkomens-gerelateerde tarieven
Sociale restaurants zullen vanaf 2016 recht hebben op een werkingstoelage naar gelang het
gebruikersprofiel van hun klanten.
Er zullen 4 gebruikersprofielen worden onderscheiden:
1. reguliere klanten
2. klanten die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen en klanten in schuldbemiddeling
3. klanten die een leefloon van het OCMW ontvangen of een inkomen hebben dat niet meer
bedraagt dan het leefloon
4. kinderen t.e.m. 12 jaar

Voor gebruikersprofiel 2 en 3 wordt een werkingstoelage voorzien (uitgekeerd aan het betrokken
sociaal restaurant) van respectievelijk 0,5 euro en 2,5 euro per keer dat een klant met één van
deze gebruikersprofielen een maaltijd komt consumeren in een sociaal restaurant.

III. Aanvullende projectsubsidies
Sociale restaurants kunnen naast hun restaurantactiviteiten aanvullende projecten en –
activiteiten uitvoeren. In overeenstemming met Stad Gent en/of OCMW kunnen hiervoor
middelen worden toegekend. Deze pijler zal in de komende maanden verder worden uitgediept.
Bevoegdheid: Stad Gent en OCMW
Het nieuwe subsidiekader is slechts een eerste stap in de versterking van de dienstverlening die
door sociale restaurants wordt aangeboden. Samen met de restaurants (Eetcafé Toreke, ’t Oud
Postje, Poorthuis (Ateljee), Kaaihuis (Ateljee), Parnassus (Ateljee) en De Knoop en Sociaal
restaurant Nieuw Gent (beide OCMW) zal worden onderzocht waar extra onderlinge
samenwerking mogelijk is.
Ook wordt in 2016 een nieuw sociaal restaurant geopend in de Bloemekeswijk op de voormalige
UCO-site, om het aanbod aan maaltijden tegen sociaal tarief uit te breiden.