werkpunt 3
Derde Werkpunt opent deuren in Buurtcentrum Sint-Amandsberg
vrijdag 29 mei 2015
PWA Gent blijft groeien, ondanks Vlaamse beslissing tot ‘UITDOVING’
dinsdag 18 augustus 2015

“OCMW Gent helpt meeste cliënten aan ‘echt werk’”

Bron: De Gentenaar, 16 juni 2015

Een op de twee mensen die een tijdelijke gesubsidieerde job krijgen via het OCMW, stroomt door naar een echte job. Gent haalt daarmee het beste resultaat in België.

Mensen die via ‘artikel 60′ tewerkgesteld worden, krijgen een tot twee jaar een job via het OCMW. Bedoeling is dat ze werkervaring opdoen in een van de werkervaringsplaatsen waarmee het OCMW een samenwerkingsakkoord heeft. Dat kunnen vzw’s zijn, of initiatieven in de sociale economie, maar ook private bedrijven. Het OCMW betaalt geen werkgeversbijdrage en krijgt een subsidie van de federale regering.

In het ideale geval stromen de ‘artikel 60-werknemers’ nadien door naar een ‘echte’ job. Uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie blijkt dat Gent op dat vlak in ons land de beste leerling van de klas is. 46 procent, of bijna de helft, van de ‘artikel 60-werknemers’ komt in het reguliere arbeidscircuit terecht. OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) is verheugd om dat cijfer. ‘Een reguliere job brengt mensen hoger op de sociale ladder.’

Achter het goede cijfer schuilen grote inspanningen van het OCMW, zegt Coddens. ‘Twee maanden voor het einde van hun contract krijgen de werknemers intensieve sollicitatietraining. Ze leren een cv op te maken en doen in rollenspelensollicitatie- ervaring op. De meest kwetsbaren krijgen nog extra begeleiding. Dat loont.’

Het OCMW doet nog andere inspanningen om cliënten te ‘activeren’. Zo zijn er stimulerende maatregelen voor de groeiende groep studenten met een leefloon. Tijdens hun opleiding, krijgen ze extra steun en begeleiding. Ook wie niet meteen in aanmerking komt voor het reguliere arbeidscircuit, probeert het OCMW te ‘activeren’. Door hen te helpen zoeken naar een zinvolle dagbesteding, worden ze uit het isolement gehouden. Coddens: ‘In 2013 kregen 103 mensen deze vorm vanarbeidszorg. Voor 2015 zijn het er nu al 233.’ (arg)