Hulpverleners raken via sleutelkluisje vlotter en veiliger bij thuiszorgcliënten
woensdag 29 april 2015
werkpunt 3
Derde Werkpunt opent deuren in Buurtcentrum Sint-Amandsberg
vrijdag 29 mei 2015

OCMW Gent verkoopt tuin aan Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart vzw

Het OCMW Gent is eigenaar van een perceel grond aan de Jozef Ghuislainstraat te 9000 Gent.

Het onroerend goed is deels gelegen in woongebied ( 2.665m2) en deell in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut ( 1.750m2) volgens hetgewestplan  “ Gentse en Kanaalzone”.

Het perceel wordt verhuurd aan OC Nieuwe Vaart tegen een huurprijs van 48 euro per maand.

 

Het Orthopedagogisch Centrum ‘Nieuwe Vaart’ vzw, gelegen in de Jozef Guislainstraat 47  in Gent, omvat een school voor Buitengewoon basisonderwijs type 3 en een dagbehandelingscentrum voor kinderen erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Kinderen met gedrags- en emotionele problemen en hun ouders kunnen in het OC  ‘Nieuwe Vaart’ terecht voor onderwijs en zorg.

 

Sinds 1984 huurt deze vzw dit stuk grond van het OCMW. De tuin fungeert al die tijd al als speelruimte. Ook tijdens de woensdagnamiddag en in de vakanties kunnen deze kinderen in de ingerichte tuin  terecht  om te sporten en te spelen. Kinderen genieten van deze buitenruimte waar ze op een veilige manier kunnen klimmen, fietsen, met zand spelen enz. Het contact met de natuur, respect voor bomen, planten en bloemen, tuinafvalverwerking vormt een meerwaarde in een stedelijke omgeving. Het leren om op een gepaste manier in relatie te zijn met de omgeving, de kinderen en de volwassenen is het doel van de werking en de tuin is daar een zeer dankbare omgeving voor.

 

In 2015 verkocht OCMW Gent de grond aan de vzw aan schattingsprijs ( 525.000 euro) om de werking in te toekomst te verzekeren voor deze kinderen en ook de mogelijkheid te bieden om in een deel van de tuin een nieuwbouw te kunnen realiseren zegt OCMW-Voorzitter Rudy Coddens.

 

Vier nieuwe leefgroepen, een aantal burelen, enkele kamers voor verblijf zouden de huidige gebouwen vervangen en ook uitbreiden.

 

De vzw heeft bestaande connecties met het OCMW Gent in functie van hun werking. OCMW Gent

draagt de dagelijkse kosten van een aantal kinderen die in behandeling zijn bij de vzw aldus Voorzitter Rudy Coddens.