Stad Gent sensibiliseert dienstenchequebedrijven om nog meer te werken aan gelijke kansen op de werkvloer
dinsdag 24 februari 2015
OCMW Gent verkoopt tuin aan Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart vzw
maandag 4 mei 2015

Hulpverleners raken via sleutelkluisje vlotter en veiliger bij thuiszorgcliënten

Hulpverleners raken via sleutelkluisje vlotter en veiliger
bij thuiszorgcliënten

 

Unieke samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappijen
en thuiszorgdiensten

 

 

Op woensdag 29 april stelden OCMW Gent, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en Bond Moyson Oost-Vlaanderen de sleutelkluisjes voor.

Alle Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen installeren aan de toegangsdeur van hun appartementen een sleutelkluisje, met daarin een sleutel van de hoofdingang. Drie Gentse thuiszorgdiensten kunnen die sleutel dan gebruiken om vlotter en veilig binnen te geraken en er hun cliënten te helpen. OCMW Gent coördineert en ondersteunt het geheel.

 

In Gent is de vergrijzing volop bezig. Het Gentse beleid kiest ervoor om senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen.

Senioren blijven ook effectief langer thuis wonen. Voor sommigen betekent dit dat hun zelfredzaamheid daalt. Ze hebben meer thuishulp nodig en stappen moeilijker, met alle valrisico’s van dien. Verschillende senioren hebben ook een personenalarmsysteem, zodat ze in crisissituaties hulp kunnen inroepen.

Ze zijn daarvoor meer en meer aangewezen op professionele hulp, want veel senioren zijn alleenstaand of hun familie woont verder uit de buurt.

 

Gebruiksongemak en veiligheidsprobleem

 

“We merken dat veel senioren extra sleutels laten bijmaken voor iedere hulpverlener die over de vloer komt. Zowel sleutels van de voordeur van het appartementsblok als van hun eigen flat”, zegt OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens. “Zo zijn hulpverleners dagelijks met losse sleutels van allerlei cliënten onderweg. Naast het gebruiksongemak, brengt dat ook een groot veiligheidsprobleem met zich mee. Want wat als die sleutels verloren gaan?”

“Andere bewoners kiezen ervoor om hun sleutels onder de mat, in een bloempot of de brievenbus te leggen. Of zetten gewoon de deur op een kier. Dat schept nog grotere veiligheidsrisico’s voor die mensen en de andere bewoners.”

 

Samenwerkingsovereenkomst

 

Om die problemen te verhelpen, sloten de vijf Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen – WoninGent, Gentse Haard, Volkshaard, Merelbeekse Sociale Woningen en ABC – een samenwerkingsovereenkomst met drie thuiszorgdiensten: het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Solidariteit voor het Gezin en Bond Moyson Oost-Vlaanderen.

 

De huisvestingsmaatschappijen plaatsen op hun kosten aan de hoofdingang van hun meergezinswoningen een sleutelkluisje met een sleutel van de hoofdingang. Via een code kan de hulpverlener van de thuiszorgdienst de kluis openen en de sleutel nemen.

OCMW Gent neemt de rol van coördinator op. Het OCMW bepaalt en beheert de codes, communiceert deze naar de thuiszorgdiensten en is de contactpersoon voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. De codes worden om de 6 maanden gewijzigd.

 

Ook bewoners kunnen aan de voordeur van hun appartement een persoonlijk sleutelkluisje laten installeren. Maar dat is dan voor hun rekening en zij moeten zelf de code doorgeven aan de thuiszorgdienst.

 

50 sleutelkluisjes

 

Momenteel zijn al 50 sociale appartementsblokken uitgerust met een sleutelkluisje. Gent is de eerste gemeente in Vlaanderen om een dergelijke manier van werken te introduceren.  “Vanuit de vaststelling dat veel hulpverleners door dezelfde toegangsdeur moeten, zijn we ervan overtuigd dat dit een gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte methode is”, stelt Rudy Coddens.

“Het gaat om een proefproject dat we na een jaar evalueren. Als de resultaten positief uitvallen, willen we onderzoeken of andere thuiszorgdiensten ook in dit project willen stappen.”

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Nel Martens

Communicatieambtenaar OCMW Gent

0473 33 77 53

 

 

 

OCMW Gent is er voor iedereen.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent heeft als missie het welzijn van elke burger te verzekeren.Met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen streeft OCMW Gent naar een menswaardig leven voor elke Gentenaar.
De dienstverlening van OCMW Gent is georganiseerd rond 6 thema’s: geld, gezondheid, rechten, vrije tijd, werk en opleiding, wonen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ocmwgent.be