Verkoop natuurgebied aan Natuurpunt draagt bij tot ‘Levende Leie’
woensdag 11 februari 2015
Stad Gent sensibiliseert dienstenchequebedrijven om nog meer te werken aan gelijke kansen op de werkvloer
dinsdag 24 februari 2015

Project Word Wijs! maakt jongeren piloot van hun leerloopbaan naar werk

Het project ‘Word Wijs!’ startte in 2012 vanuit Gent, stad in werking (Gsiw) met het doel de kansen van ongekwalificeerde jongeren op de arbeidsmarkt te verhogen.. De Stap – Studieadviespunt Gent neemt het project nu structureel op binnen zijn werking, met financiering van Stad, VDAB en OCMW. De coaches van Word Wijs! ondersteunen jongeren tussen 18 en 25 jaar bij het behalen van een kwalificatie of een diploma secundair onderwijs. Zo verwerven de jongeren een steviger uitgangspositie op de arbeidsmarkt en vergroten ze hun kansen op werk. Dit project is uniek in Vlaanderen.

 

De jongeren, die op vrijwillige basis voor deze vorm van individuele coaching kiezen, hebben meestal een onderbroken schoolloopbaan achter de rug. Ze zijn schoolmoe maar niet leermoe. De Centra voor Leerlingenbegeleiding, de VDAB en het OCMW Gent brengen deze jongeren in contact met het team van Word Wijs!. Door de coaching krijgen de jongeren inzicht in hun eigen interesses en talenten en denken ze na over welke opleiding ze willen starten. Het is een traject waarbij  de jongeren de piloot zijn en de coach de co-piloot is. De coach volgt het traject van de jongeren nauwgezet op en stimuleert de jongeren om vol te houden tot aan de eindmeet. De eindmeet is het halen van een kwalificatie, die de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt gevoelig verhoogt.

 

Getuigenis

Benjamin, een 23-jarige jongere in Word Wijs!

‘Dankzij leerloopbaancoach Bert weet ik wat ik wil gaan doen en via welk systeem. Omwille van mijn ziekte haalde ik nooit een diploma, ik woon alleen en heb het echt wel nodig dat als ik het af en toe laat schieten, er iemand is die me toont welke keuzes ik heb en de tijd neemt om naar mij te luisteren en het verschillende keren uit te leggen. Er gewoon te zijn als ik hem nodig heb, dat Bert mij af en toe belt dat doet goed. Ik heb nu bijna mijn Aanvullende Algemene Vorming behaald. Ik moet nog drie modules doen.

Na een gesprek met Bert ga ik in maart 2015 naar een infosessie van de opleiding kinderzorg/begeleider in de kinderopvang of gegradueerde orthopedagogie om zo  mijn diploma secundair onderwijs of zelfs een graduaatsdiploma te behalen.’

 

Bert, Leerloopbaancoach van Word Wijs!

‘Benjamin kwam in 2012 bij Word Wijs! terecht via het OCMW Gent. Benjamin heeft een chronische ziekte en woont alleen. Hij wil ondanks het afhaken in het derde jaar secundair onderwijs heel graag zijn diploma behalen. Als coach ervaar ik hoe zinvol het is om jongeren te ondersteunen en zelf te laten kiezen. De kracht schuilt in het samen werken aan een oplossing op maat van de jongere zelf.’

 

Tot voor het project Word Wijs! waren er in Gent en in Vlaanderen geen initiatieven die jongeren persoonlijke coaching aanboden bij het uittekenen van hun leerloopbaan nadat ze de schoolbanken zonder diploma verlieten. In de projectfase meldden in totaal 155 jongeren zich aan en 103 jongeren kregen effectief coaching. 30 jongeren hadden voldoende aan een uitgebreid informatiebemiddelingsgesprek. Minstens 26 jongeren behaalden attesten of certificaten en 3 jongeren behaalden hun diploma secundair onderwijs. Dat cijfer is laag, omdat de meeste trajecten in het vervolgonderwijs (meestal volwassenenonderwijs) nog lopen.

 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd: ‘De leerling neemt zijn traject in handen en wordt aanklampend ondersteund door zijn coach. Dit heeft positieve effecten op de motivatie en betrokkenheid van deze jongeren en jongvolwassenen. Het brede onderwijsveld erkent de meerwaarde van dit project. Vandaar dat er vanuit de flankerende onderwijsmiddelen, samen met de stadsmiddelen, een positieve keuze werd gemaakt om het project verder te zetten. Want, naast de inzet op preventieve maatregelen om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen zoals peuter- en kleuterparticipatie, talentgericht onderwijs en Brede School en brugfiguren, zijn ook curatieve maatregelen nodig voor die jongeren die geen kwalificatie behaalden en stopten met school. Hen ondersteunen in het behalen van een kwalificatie is een absolute noodzaak om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.’

 

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding: ‘Jongeren gekwalificeerd krijgen, blijft een strategische doelstelling in de strijd tegen de jongerenwerkloosheid. Want een kwalificatie verhoogt de instapkansen op de arbeidsmarkt gevoelig. Word Wijs! tracht dit te bewerkstellingen door deze jongeren ‘goesting’ te laten krijgen naar een vervolgopleiding en finaal naar werk. In het kader van de federale beslissing om ongekwalificeerden jonger dan 21 jaar van de beroepsinschakelingsuitkering uit te sluiten vanaf 1 september 2015, wordt dit type kwalitatieve trajecten belangrijker dan ooit. Want het volstaat niet jongeren van de beroepsinschakeling te schrappen om hen te ‘motiveren’ alsnog een kwalificatie te behalen. Daarvoor moet je ook bereid zijn inhoudelijk met hen op weg te gaan. Dát is wat Word Wijs! doet. Dát is waarom we Word Wijs! ook het vanuit Werk en Welzijn blijven ondersteunen, samen met Onderwijs.’

 

Informatie

De Stap – Studieadviespunt Gent, Els Van Hyfte en Bert Kempeneers, Klein Raamhof 8, 9000 Gent, tel. 09 233 75 15, gsm 0494 93 40 95 (Bert Kempeneers), email els@destapgent.be en bert@destapgent.be

 

Bevoegd

– Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis,

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89,
e-mail schepen.decruynaere@gent.be

– De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, fax 09 266 53 79,
e-mail schepen.coddens@gent.be