Kinderen gratis op skivakantie
zondag 28 december 2014
Verkoop natuurgebied aan Natuurpunt draagt bij tot ‘Levende Leie’
woensdag 11 februari 2015

RECORD AANTAL GENTSE PWA-UREN IN 2014: PWA BLIJFT NODIG!

PERSBERICHT PWA GENT dd 3/02/2015

RECORD AANTAL GENTSE PWA-UREN IN 2014: PWA BLIJFT NODIG!

Het PWA Gent heeft in 2014 een fraai resultaat neergezet. Het voorbije jaar werd een recordaantal werkuren gepresteerd (71.500), of een stevige vooruitgang met 7,5% t.o.v. 2013, het vorige topjaar. Deze cijfers laten zien dat het PWA meer dan ooit nodig is, zeker in de steden. Zowel vanuit het perspectief van de werkzoekenden, die op deze manier zinvolle werkervaring opdoen, als vanuit dat van de gebruikers, op zoek naar dienstverlening die door de reguliere markt niet of nauwelijks wordt opgenomen. Het PWA Gent hoopt dat Vlaanderen rekening zal houden met deze resultaten, bij de geplande hervorming van het systeem. En vooral het principe van vergoedbaarheid van prestaties bovenop de uitkering niet lichtzinnig op de helling zet.

Nooit eerder waren zoveel werkzoekende Gentenaars actief in PWA-verband, gemiddeld 300 op maandelijkse basis, en nooit eerder was er sprake van zoveel klanten. Circa 800 Gentse organisaties (scholen, vzw’s…) en particuliere gebruikers zijn momenteel ingeschreven bij het Gentse PWA voor grote en kleine klussen. Karweien zijn dat, die variëren van tuinonderhoud over sneeuwruimen en oppas-aan-huis tot dierverzorging en hulp bij administratieve taken. Ze vormen interessante werkervaring voor mensen die na een langdurige werkloosheid de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen zetten.

“Met deze resultaten wordt de positieve trend van de voorbije jaren eens te meer bevestigd,” stelt Rudy Coddens, voorzitter van het PWA Gent. “Op zich betekenen ze dat het PWA aan een behoefte voldoet, en dat de beoogde maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. Evenwel vormen ze ook een indicatie dat meer en meer mensen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen vallen uit de boot en kunnen, tijdens een periode van langdurige werkloosheid, de PWA-vergoeding goed gebruiken. Ze vormt een welkome aanvulling op het stempelgeld of het leefloon, die soms het verschil maakt tussen ’net onder’ of ‘net boven’ de armoedegrens,” aldus nog Coddens

Een PWA doet meer dan bemiddelen en vergoedingen uitkeren alleen. Het systeem is dienstig voor de activering van kwetsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Een instrument dat door het gediversifieerde aanbod, de lokale verankering en de inherente flexibiliteit een opstap naar de arbeidsmarkt kan bieden, al is dat laatste zeker niet evident. Omdat de gevolgen van de crisis zich aanzienlijk scherper stellen in de stedelijke context, Antwerpen en Gent voorop, vervult het PWA in de eerste plaats daar een belangrijke behoefte. En vormt het systeem, dankzij de PWA-vergoeding, mee een dam tegen de armoede. Vooral in Gent en Antwerpen blijft PWA dus meer dan ooit nodig.

Toch is de toekomst van het PWA-stelsel, na de recente regionalisering, hoogst onzeker. Vlaanderen heeft zich immers voorgenomen het bestaande systeem uitdovend te maken, en te integreren in een ruimer werkervaringsinstrument.” We roepen Vlaanderen op om, gelet op de behoefte, minimaal in de grote steden ‘een’ PWA-systeem in stand te houden,” aldus Rudy Coddens. “Een systeem dus, dat werkervaring voor werkzoekenden koppelt aan nuttige taken voor de gemeenschap. En dat werkervaring inbedt in een ruimer traject naar maatschappelijke integratie, mét beperkte vergoeding bovenop de uitkering.”

2015 wordt in dit verband het jaar van de waarheid. Want midden 2015 zal Vlaanderen aangeven hoe het uitdoofscenario precies in zijn werk zal gaan, en wat men van het bestaande systeem overhoudt in de nieuwe, ruimere werkervaringsmaatregel. “Ik hoop ten stelligste dat Vlaanderen haar belofte zal nakomen om de PWA’s ten gronde bij dat proces te betrekken. En dat er op een ernstige manier naar ons wordt geluisterd. Want het zou niet goed zijn de onmiskenbare merites van het systeem met het badwater weg te gooien,” stelt Rudy Coddens nog.

“Is het overigens niet merkwaardig dat men plannen voor verplichte gemeenschapsdienst in het vooruitzicht stelt, en tegelijk een bestaand systeem van gemeenschapswerk ‘uitdovend’ maakt? Is het PWA-stelsel, ingebed in een activeringsverhaal, en inspelend op het lokaal sociaal beleid niet de gedroomde blauwdruk voor een gemeenschapsdienst die écht motiverend kan werken? Het verschil is natuurlijk de vergoeding bovenop de uitkering, die in het PWA-systeem wél, en in een systeem van verplichte gemeenschapsdienst niét aanwezig is. Maar men moet opletten dat men door te proberen de ‘werkloosheidsval’ te sluiten, niet vooral de ‘armoedeval’ opent …”

Meer informatie: Rudy Coddens, voorzitter PWA Gent, contact: schepen.coddens@gent.be; 0476 49 15 36