RECORD AANTAL GENTSE PWA-UREN IN 2014: PWA BLIJFT NODIG!
dinsdag 3 februari 2015
Project Word Wijs! maakt jongeren piloot van hun leerloopbaan naar werk
donderdag 12 februari 2015

Verkoop natuurgebied aan Natuurpunt draagt bij tot ‘Levende Leie’

Op 20 januari 2015 rondde OCMW Gent een verkoop af met Natuurpunt van een natuurgebied in de Gentse Leievallei. Het gaat om een gebied van ruim 18 hectare. Door deze verkoop kan Natuurpunt verder bouwen aan het project ‘Levende Leie’.

 

De gebouwen en percelen van OCMW Gent

Het Gentse OCMW verzamelde door de eeuwen heen heel wat gronden en gebouwen. Het patrimonium werd voor een stuk geërfd van de Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid – de voorlopers van het huidige OCMW. Maar ook schenkingen en aankopen door de jaren heen bouwden mee aan het OCMW patrimonium.

 

Win-winsituatie voor OCMW en Natuurpunt

De gebouwen en percelen die onbruikbaar zijn voor het OCMW worden sinds een aantal jaar geleidelijk verkocht. “Met de verkoop aan Natuurpunt realiseert OCMW Gent een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Natuurpunt bouwt verder aan een beter beheer en betere bescherming van de Leievallei. En OCMW Gent investeert de opbrengst in sociaal patrimonium voor de Gentenaar,”  duidt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter.

Natuurpunt en OCMW hebben nog andere raakvlakken. Voor het onderhoud en beheer van bestaande natuurgebieden doet Natuurpunt nu al een beroep op werkzoekenden die via het OCMW begeleid worden. Daarmee draagt Natuurpunt zijn steentje bij aan sociale tewerkstelling.

 

18 hectare natuurgebied

De verkoop in de Gentse Leievallei  omvat een gebied van ruim 18 hectare. Natuurpunt betaalde hiervoor 421.106,56 EUR. De verkoop werd op 20 januari 2015 afgerond.

Tegelijk werden ook twee kleinere percelen in Zottegem verkocht (samen ruim 29 aren) tegen een verkoopprijs van 9.746 euro.

 

Levende Leie

Natuurpunt is zeer tevreden met de aankoop van extra hectaren in de Leievallei. Deze aankoop kadert in het ambitieuze natuurproject met de naam ‘Levende Leie’. “Iedereen heeft belang bij een Leievallei waar de natuur goed beschermd en beheerd wordt: de bewoners, de recreanten uit Gent, de toeristen van verder weg, de horeca-uitbaters, de landbouwers en de cultuursector. OCMW Gent levert nu een belangrijke bijdrage aan het project van de Levende Leie, door ruim 18 ha natuurgebied in de Gentse Leievallei te verkopen aan Natuurpunt. Met de aankoop van de OCMW-gronden wordt de kaap van de 100 ha overschreden”, aldus Bart Vangansbeke van Natuurpunt.

 

Belangrijke delen van de Gentse Leievallei, zoals de Beelaertmeersen en de Assels, zijn nu grotendeels in het bezit van Natuurpunt. Die schaalvergroting verhoogt de effectiviteit van de natuurbescherming. Het beheer van grote aaneengesloten gebieden is ook veel kostenefficiënter voor Natuurpunt.

 

Buurtbewoners van de Assels zullen samen met Natuurpunt het beheer verrichten van een stukje natuurgebied. Op die manier ontstaat het Wij-land: een plek voor  natuurbeleving en buurtactiviteiten. Het Wij-land draagt zo bij tot grotere betrokkenheid en interactie.

 

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Nel Martens

Communicatieambtenaar OCMW Gent

0473 33 77 53