Project Word Wijs! maakt jongeren piloot van hun leerloopbaan naar werk
donderdag 12 februari 2015
Hulpverleners raken via sleutelkluisje vlotter en veiliger bij thuiszorgcliënten
woensdag 29 april 2015

Stad Gent sensibiliseert dienstenchequebedrijven om nog meer te werken aan gelijke kansen op de werkvloer

Stad Gent sensibiliseert dienstenchequebedrijven om nog meer te werken aan gelijke kansen op de werkvloer

Uit een onderzoek van het Minderhedenforum blijkt dat twee op de drie dienstenchequebedrijven ingaan op vragen van klanten om geen poetsvrouw van allochtone origine te sturen. Dat schrijven de Coreliokranten van maandag, 23 februari j.l. De Stad staat versteld van dit cijfer, en wil één en ander samen met het Minderhedenforum objectiveren voor de Gentse dienstenchequebedrijven. Met die bedrijven wil ze hierover in dialoog via het Platform Gentse Dienstenchequebedrijven. Bovendien wil ze de bedrijven stimuleren om hun werknemers te sensibiliseren rond het Meldpunt Discriminatie, dat mee door de Stad wordt ondersteund.

“Ik kan dit soort discriminatie alleen maar in de sterkste bewoordingen veroordelen,” stelt Rudy Coddens, schepen van Werk. “En maak me sterk dat heel wat Gentse dienstenchequebedrijven dit ook doen. Hoe groot de verleiding wordt als ze effectief met dit soort vragen van klanten geconfronteerd worden, kan ik natuurlijk niet inschatten, maar ik weet wel dat veel Gentse dienstenchequebedrijven heel wat inspanningen leveren rond gelijke kansen op de werkvloer. Daarover zijn we vanuit de Stad Gent permanent met hen in dialoog.”

In dialoog via het Gents Platform Dienstenchequebedrijven

Die dialoog verloopt via het Gents Platform Dienstenchequebedrijven, dat op initiatief van de sector zelf tot stand kwam, en door de Stad Gent wordt ondersteund, samen met het Sectoraal Vormingsfonds Dienstenchequebedrijven.

Niet minder dan 36 Gentse dienstenchequebedrijven maken er deel van uit, van de in totaal 66 die in Gent actief zijn. Dat is dus ruim de helft. Het platform heeft tot doel de noden van deze sector, die in Gent een belangrijke werkgever is, in kaart te brengen, en te zien hoe de Stad hier gericht mee om kan gaan. Tegelijk gebruikt de Stad het platform als aanspreekpunt naar de bedrijven, en dient het als forum waar Stad, vormingsfonds én bedrijven werken aan gezamenlijke doelstellingen.

Eén van die doelstellingen is om de sector toegankelijker te maken voor werknemers van vreemde afkomst. Zo ontwikkelde het platform een ‘Beeldenboek’, dat tot doel heeft de brug te slaan tussen klanten en werknemers, die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn. Dat gebeurt via een beeldentaal, waarin de woorden tekeningen op kaarten zijn. In die beeldentaal kunnen alle aspecten van huishoudelijk onderhoud op een efficiënte manier worden uitgedrukt. Tegelijk is het een manier voor de werknemer om zich het specifieke jargon van de schoonmaaksector eigen te maken.

Het beeldenboek wordt via het sectoraal vormingsfonds ter beschikking gesteld van alle dienstenchequebedrijven die daarin geïnteresseerd zijn, al ligt het oorspronkelijke eigenaarschap dus bij de Stad, en de Gentse bedrijven in het platform. Het toont aan dat de dienstenchequebedrijven, die van het platform deel uitmaken, gelijke kansen echt wel belangrijk vinden.

10-puntenplan ECCAR: nog harder werken aan gelijke kansen op de werkvloer

De Stad Gent is daarnaast lid van ECCAR, de ‘European Coalition of Cities Against Racism’. In het kader van dit Europese partnerschap maakt ze een breed actieplan op, dat gelijke kansen op diverse beleidsdomeinen helpt stimuleren. Ook op het vlak van werk.

“Voor de Stad is antidiscriminatie immers een belangrijke prioriteit,” stelt schepen Tapmaz, bevoegd voor Gelijke Kansen. “Zowel in de eigen organisatie, als stadsbreed, op diverse levensdomeinen. Het is dus belangrijk de diverse beleidsinitiatieven onder één noemer te vatten, en als dusdanig te lanceren. Want discriminatie kan je enkel efficiënt bestrijden, als je dat over de diverse beleidsdomeinen heen doet.”

In dat 10-puntenplan, dat op 20 maart officieel wordt gelanceerd, wordt de intentie opgenomen om samen met de dienstenchequesector nog sterker aan gelijke kansen te werken. Concreet wil de Stad de bedrijven via het Platform stimuleren hun werknemers bekend te maken met het Meldpunt Discriminatie, dat door de Stad Gent mee wordt ondersteund. Op die manier hoopt dat Stad dat die werknemers actiever van dat meldpunt gebruik gaan maken, als ze met discriminatie geconfronteerd worden.

Gebruik maken van Meldpunt Discriminatie

“Dat meldpunt bouwden we in Gent uit, samen het Interfederaal Gelijke Kansen Centrum,” stelt Resul Tapmaz. “Iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie, raden we aan om onmiddellijk melding te maken. Het Meldpunt geeft advies, start een onderhandeling op, of biedt bijstand bij eventuele gerechtelijke stappen. De diensten van het Meldpunt zijn gratis, en zijn makkelijk bereikbaar via sms op het nummer 8989. Dit systeem is uniek in Vlaanderen.”

Rudy Coddens besluit: “Alleen door mensen te overtuigen discriminatie op de werkvloer te melden, kunnen we het probleem verder in kaart brengen, en samen met de bedrijven gericht naar oplossingen zoeken. We weten dat we in de dienstenchequebedrijven, die nu al lid zijn van ons dienstenchequeplatform, partners gaan vinden om hier concreet nog meer rond te doen. Doelstelling blijft om op de werkvloer finaal niet de mensen, maar wel de discriminatie uit te sluiten.”

 

Meer informatie: Eddy Van de Walle (kabinet schepen Coddens), eddy.vandewalle@gent.be, 0476 71 83 25; Judith Perneel (kabinet schepen Tapmaz), judith.perneel@gent.be, 0486 20 18 35.

Bevoegd: Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding (schepen.coddens@gent.be, 0476 49 15 36) en Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport (schepen.tapmaz@gent.be).