jong en oud openen samen insectenhotel in woonzorgcentrum De Liberteyt
maandag 10 maart 2014
Jonge leefloners begeleiden rusthuisbewoners naar thuismatch van KAA Gent
woensdag 9 april 2014

OCMW-woonzorgcentrum Het Heiveld krijgt stadslandbouwtuin die producten levert voor nieuw pop-uprestaurant

De Gentse sociale werkplaatsen Con Brio en Labeur sloten met OCMW Gent een samenwerkingsovereenkomst af, om op de site van het woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg een 7.000 m2 grote stadslandbouwtuin te exploiteren. De geoogste groenten en kruiden worden vanaf mei geserveerd in een pop-uprestaurant op DOK Gent.  Het hele project, dat de naam Le Petit Botanique meekreeg, helpt 9 mensen aan een duurzame baan en past binnen de missie-visie van Het Heiveld. Graag nodigen wij u uit op de opening van de stadslandbouwtuin op donderdagnamiddag 13 maart.

 

Labeur en Con Brio creëren als sociale werkplaatsen jobs voor mensen die het niet gemakkelijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt en focussen daarbij resoluut op ecologie. Zo kiest het schoonmaakbedrijf Con Brio voor producten die het leefmilieu maximaal respecteren.

 

Labeur isoleert al jarenlang daken met ecologisch isolatiemateriaal. Via zijn dochterafdeling Recup Design maakt het meubelen en accessoires uit gerecupereerd hout. Jaarlijks leidt Recup Design 12 OCMW-cliënten via een artikel 60-contract op tot meubelmakers. Dat helpt die mensen een flinke stap vooruit om daarna werk te vinden op de arbeidsmarkt.

 

Stadslandbouw

 

Labeur zette al de eerste stappen richting stadslandbouw met de creatie van kruiden- en bloembakken, onder de naam Le Petit Botanique. Samen met Con Brio zetten ze nu nog sterker in op stadslandbouw.

 

Via projectsubsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) konden beide organisaties dit jaar een medewerker stadslandbouw en een kok aanwerven. Met OCMW Gent sloten Con Brio en Labeur een samenwerkingsovereenkomst af rond de inrichting van een 7.000 m² grote stadslandbouwtuin op de gronden van het woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg.

 

In de tuin worden momenteel de eerste groenten en kruiden aangeplant. Voor de stadslandbouwtuin krijgen Labeur en Con Brio steun van Peltracom, een Gentse producent van potgrond en van Vlaco, leverancier van compost.

 

Pop-uprestaurant

 

De oogst wordt vanaf 5 mei geserveerd in het pop-uprestaurant Le Petit Botanique, dat van mei tot augustus onderdak krijgt op DOK Gent. Le Petit Botanique wordt zo het allereerste restaurant in Gent dat uitsluitend producten opdient uit de stadslandbouw. “Het wordt hét trefpunt in de stad voor alle Gentenaars die begaan zijn met stadslandbouw”, zegt Bert Boone, algemeen directeur van Con Brio.

 

Voorbeeldproject

 

Le Petit Botanique is in verschillende opzichten een voorbeeldproject. Via een bakkensysteem kan het zijn stadsboerderij gemakkelijk verplaatsen naar braakliggende gronden en die zo tijdelijk hervormen tot stadstuinen. “Bovendien maakt het project Gent niet alleen groener, het creëert ook extra tewerkstelling. Die extra jobs komen er zowel in de stadstuin als in het pop-uprestaurant”, zegt Ron Hermans, directeur van vzw Labeur.

 

Groene zorg

 

Dat de initiatiefnemers bij het OCMW-woonzorgcentrum Het Heiveld terechtkwamen, is volgens voorzitter OCMW Gent Rudy Coddens geen toeval. “In onze missie-visie staan de bewoner en zijn familie centraal. Wij doen er alles aan dat zij zich hier thuis voelen. Zo zetten we activiteiten op die aansluiten bij hun interesses en hobby’s. In dat kader is groene zorg heel belangrijk. We hebben hier een kleine moestuin, er lopen wat dieren rond en de bewoners worden nauw betrokken bij de beplanting, de bemesting, de oogst, enzovoort.”

 

Zorgboerderij

 

“En het is juist die moestuin die de aandacht van Con Brio en Labeur trok om hun project bij ons op te zetten”, aldus directeur wzc Het Heiveld, Geert Roggeman. “Het initiatief brengt nog meer leven in onze tuin. Binnenkort groeien hier groenten en fruit. Onze bewoners kunnen het hele proces van zaaien, planten, bewerken, verzorgen en oogsten op de voet volgen. Er gaan ook kippen rondlopen. We hebben al plannen om dat uit te bouwen tot een klein neerhof.”

 

“Zo wordt het Heiveld een zorgboerderij, die nog meer volk van buitenaf zal aantrekken: buurtbewoners, bezoekers van het lokaal dienstencentrum dat vlak naast ons ligt, schoolkinderen die komen leren over de mens en de natuur. Daarmee beantwoordt het project aan een andere doelstelling van ons woonzorgcentrum. Wij zijn een open huis dat verankerd is in de buurt en waar mensen van alle leeftijden en culturele achtergronden welkom zijn”, geeft Geert Roggeman nog mee.

 

Dit project is een mooi voorbeeld van een intergenerationeel project. Labeur en Compaan zorgen hier voor een stadslandbouwproject op de site van woonzorgcentrum Het Heiveld en het volledige project Le Petit Botanique zorgt ook voor extra sociale tewerkstelling. Op die manier worden 3 belangrijke beleidsdoelstellingen uit het bestuursakkoord van OCMW Gent gerealiseerd.

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met

 

·         Compaan, Operationeel manager Barbara Vanthorre, Tel. 09 232 35 32

·         OCMW Gent, communicatieambtenaar Nel Martens, Tel. 09 266 33 43

·         OCMW Gent, directeur wzc Het Heiveld Geert Roggeman, Tel. 09 266 31 10

 

 

OCMW Gent is er voor iedereen.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent heeft als missie het welzijn van elke burger te verzekeren. Met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen streeft OCMW Gent naar een menswaardig leven voor elke Gentenaar.
De dienstverlening van OCMW Gent is georganiseerd rond 6 thema’s: geld, gezondheid, rechten, vrije tijd, werk en opleiding, wonen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ocmwgent.be