Stad en OCMW klaar om jongerenwerkloosheid mee aan te pakken, maar bezorgd over toekomst
woensdag 19 februari 2014
jong en oud openen samen insectenhotel in woonzorgcentrum De Liberteyt
maandag 10 maart 2014

De Sokratest gaat na 10 jaar Vlaams

De Sokratest gaat na 10 jaar Vlaams

 

10 jaar geleden werd de Sokratest in Gent gelanceerd om lokale werkgevers en personeelsverantwoordelijken te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaam personeelsbeleid. De Sokratest is een online tool, waarmee bedrijven zelf kunnen evalueren hoe sterk hun aanpak op het vlak van duurzaamheid scoort. Nadat de Stad Gent de website gedurende een aantal jaren beheerde, neemt de Vlaamse Overheid de fakkel over. Op die manier kunnen alle Vlaamse bedrijven gemakkelijk hun weg vinden naar dit nuttige instrument, dat vanuit een lokaal, Gents partnerschap tot stand kwam.

 

De Sokratest is een gratis online tool, die bedrijven toelaat hun personeelsbeleid op duurzaamheid te evalueren. Het instrument bevraagt acht functies van het personeelsbeleid en geeft een online rapport over de stand van zaken en een advies voor te ondernemen ontwikkelingsstappen.

 

De Sokratest is een lokaal initiatief, dat ontstond binnen het ESF-project Social Act (promotor: VOKA Oost-Vlaanderen). Het idee groeide vanuit een lokaal partnerschap, waartoe naast VOKA Oost-Vlaanderen ook Unizo Gent-Meetjesland, VDAB, ABVV Oost-Vlaanderen, ACV, SERR Gent en rondom Gent, Vlerick, Gent, stad in werking en de Stad Gent behoorden. In 2004 werd de Sokratest aan de Stad Gent overgedragen, die deze verder gratis aanbood via de website www.sokratest.be. In 2010 werd de Sokratest geactualiseerd in samenspraak met de betrokken partners.

 

 

Het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bundelde alle relevante instrumenten inzake duurzaam personeelsbeleid. Deze nieuwe website www.talentontwikkelaar.be wil ondernemingen aanzetten om in te zetten op talent en hen hierbij ondersteunen. Het instrument Sokratest dat intussen zijn nut heeft bewezen en veel aspecten van competentie- en loopbaanbeleid afdekt, maakt deel uit van de talentontwikkelaar.be.

 

Onlangs werd de overdracht van de Sokrakest aan het Departement WSE afgerond. Op die manier wordt dit instrument op een laagdrempelige manier beschikbaar voor alle Vlaamse bedrijven, inclusief de Gentse. Een goed voorbeeld van kennisdeling dus, en van de ‘uitrol’ van een lokaal, Gents initiatief over de rest van Vlaanderen.

 

Informatie voor de pers

Contactpersonen:

– Dienst Werk, Astrid Faelens, gsm 0473 94 33 39, e-mail astrid.faelens@gent.be

– Kabinet schepen Coddens, Eddy Van de Walle, gsm 0476 71 83 25,

e-mail eddy.vandewalle@gent.be
Informatie

Dienst Werk, Astrid Faelens, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, gsm 0473 94 33 39, e-mail astrid.faelens@gent.be

 

Bevoegd

De heer Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en voorzitter OCMW, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 55,

fax 09 266 53 79, e-mail schepen.coddens@gent.be