kinderkerstfeest 24 december 2013
donderdag 26 december 2013
Stad en OCMW klaar om jongerenwerkloosheid mee aan te pakken, maar bezorgd over toekomst
woensdag 19 februari 2014

Assistentiewoningen voor iedere Gentenaar

Assistentiewoningen voor iedere Gentenaar

 

GENT – Tijdens de OCMW-raad van 14 januari lanceerde raadslid Jurgen Bockstaele (sp.a) een nieuw voorstel om de assistentiewoningen voor iedere Gentenaar financieel toegankelijk te maken. “Helaas leeft het idee in de perceptie bij veel Gentenaars dat assistentiewoningen voor hen te duur zijn. Dat willen wij ombuigen, dat willen wij zien veranderen! Niet enkel door hieromtrent een goede communicatie te voeren bij de betrokken doelgroep, maar ook door het verbeteren van de financiële toegankelijkheid.” De sp.a-fractie, bij monde van de fractievoorzitter, wil dat het OCMW initiatief neemt om hier iets aan te doen. Zelfs bij gelijkaardige assistentiewoningen die niet van het OCMW zijn. De sp.a-fractie vraagt dan ook dat -net zoals dit gebeurt bij de woonzorgcentra- na een financieel onderzoek er een tussenkomst van het OCMW zou moeten kunnen zijn in de factuur van Gentenaars die over onvoldoende financiële middelen beschikken. Dit zou ook moeten kunnen in gelijkaardige assistentiewoningen die niet van het OCMW zijn, zoals wij dit eveneens vandaag al kennen bij de woonzorgcentra. “Want wij laten iedereen de vrije keuze. Mocht dit mogelijk worden, zullen de assistentiewoningen echt voor iedere Gentenaar toegankelijk worden.’ sluit Bockstaele af.

Voorzitter Rudy Coddens (sp.a) was het idee zeer genegen en vraagt de  departementen ouderenzorg en financiën om dit te onderzoeken. Indien dit voor het OCMW financieel haalbaar is, geloven Coddens en Bockstaele  hiervoor over de verschillende partijgrenzen steun te kunnen vinden.

 

Jurgen Bockstaele lanceerde dit vernieuwend voorstel naar aanleiding van de uitbreiding van de studieopdracht voor de bouw van 27 assistentiewoningen op de campus van het woonzorgcentrum Zonnebloem, gelegen in Zwijnaarde. Hoewel de basis hiervoor gelegd werd in de vorige legislatuur, werden onder invloed van het nieuwe bestuur enkele aanpassingen gevraagd. Zo wordt het nieuwe gebouw kleiner dan eerst werd gepland, wat ook tegemoet komt aan de vraag van de buurtbewoners. In het oorspronkelijk vergunde project zaten 36 woningen; dat worden er nu 27.