Investeren in rekruteren, ook in tijden van crisis
zondag 1 september 2013
Antwoord n.a.v persberichtgeving Nieuwsblad / De Gentenaar dd 4 en 5 oktober 2013 – stedelijke initiatieven op vlak van jeugdwerkloosheid
maandag 7 oktober 2013

Nieuwe organisatiestructuur maakt Stad Gent nog efficiënter

Om de administratie nog slagkrachtiger te maken hebben de Stad Gent en het OCMW Gent samen een nieuwe structuur uitgetekend met drie pijlers: persoonsgebonden materie, grondgebonden materie en ondersteuning. De diensten worden de komende jaren geclusterd binnen zeven thema’s. Daarnaast zullen drie ‘gezamenlijke dienstverleningscentra’ voor zowel Stad Gent als OCMW Gent werken. Ook het managementteam wordt compacter. De kantoren van de administratieve medewerkers worden in de toekomst zo veel mogelijk samengebracht. Bedoeling is de stadsadministratie slanker te maken, efficiënter te doen functioneren en meer nadruk te leggen op de processen. De nieuwe structuur moet tegen 2019 helemaal geïmplementeerd zijn.

 

Het overleg over het meerjarenbudget is nog volop aan de gang maar om de administratie nog slagkrachtiger te maken hebben de Stad Gent en het OCMW nu al samen een nieuwe structuur uitgetekend. Die nieuwe structuur bestaat uit drie grote delen: de persoonsgebonden materie, de grondgebonden materie en de ondersteuning. Alle diensten van Stad Gent en OCMW Gent zullen onder één van deze drie noemers worden gebracht.

 

De pijler ‘persoonsgebonden materie’ bundelt deze thema’s:

  1. Samenleven en Welzijn (Stad Gent)
  2. Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (Stad Gent)
  3. Vrije Tijd (Stad Gent)
  4. Sociale Dienstverlening (OCMW Gent)
  5. Ouderenzorg (OCMW Gent)

 

De pijler ‘grondgebonden materie’ omvat de thema’s:

  1. Stadsontwikkeling, Leefomgeving en Ondernemen (Stad Gent)
  2. Openbaar Domein (Stad Gent)

 

Onder de noemer ‘Ondersteuning’, de derde pijler, zullen Facility Management, Mensen en Middelen, en Bedrijfsvoering voor Stad Gent en OCMW Gent samenwerken.

 

Om deze structuur zo goed, efficiënt en zuinig mogelijk te laten functioneren, wordt gestreefd naar een verregaande fysieke centralisatie van de diverse stadsdiensten. De diensten komen zoveel mogelijk in hetzelfde gebouw te zitten.

 

Daarnaast zijn er nog enkele nieuwigheden: het managementteam zal minder leden tellen onder andere door het bundelen van de stedelijke werkingen en er komt één financieel beheerder voor Stad Gent en OCMW Gent samen.

 

De nieuwe structuren en de nieuwe manier van werken moeten op termijn de uitgaven op de personeelskosten verminderen. Zo zal er elk jaar tussen 2,9 en

4 miljoen euro bespaard worden.

 

De nood aan een nieuwe organisatiestructuur is de voorbije jaren door verschillende factoren beïnvloed. Zo werken het college, leidinggevenden en medewerkers van de Stad Gent al twee jaar hard rond (kern)taken en efficiëntie. Al het voorbereidende werk legde de basis voor de nieuwe organisatiestructuur.

 

Ondertussen werken de Stad Gent en het OCMW Gent meer en meer samen. Een aantal ondersteunende werkingen, zoals personeelsbeheer, kunnen op korte termijn al gedeeld worden door Stad Gent en haar OCMW, en zelfs door de andere partners van ‘de Groep Gent’ zoals de IT-partner Digipolis, Politie, enzovoort.

 

Ook het financiële aspect speelt natuurlijk een rol. Er zijn structurele maatregelen nodig om op langere termijn kostenbesparend te werken. En dan is er de nieuwe beleids- en beheerscyclus die de Stad Gent vanaf 2014 invoert en die een heldere structuur en een duidelijke meerjarenplanning vergt.

 

Informatie

– Stad Gent, Paul Teerlinck, stadssecretaris, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,

tel. 09 266 50 20, e-mail stadssecretaris@gent.be

– OCMW Gent, Luc Kupers, secretaris OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent,

tel. 09 266 99 10

– Dienst Organisatieontwikkeling, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 22

of 0496 59 76 26, fax 09 266 73 49, e-mail organisatieontwikkeling@gent.be

 

Bevoegd

– De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,

tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@gent.be

– De heer Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en voorzitter OCMW, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58,

fax 09 266 53 79, e-mail schepen.coddens@gent.be