8 kinderen van OCMW cliënten gratis op vakantie naar Zuid-Frankrijk dankzij Rail Europe
maandag 1 juli 2013
Bedankt – wzc De Vijvers
woensdag 24 juli 2013

CAW, OCMW en Stad Gent openen nachtopvang voor dak- en thuislozen Nieuwland

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen, Stad Gent en OCMW Gent openden op vrijdag 28 juni 2013 in Nieuwland 12-14 de nieuwe locatie voor de nachtopvang voor dak- en thuislozen, ‘Nieuwland’. Er zijn 40 slaapplaatsen, verdeeld over 25 kamers. Deze nieuwbouw vervangt de huidige acute nachtopvang aan de Gasmeterlaan en de Nachtopvang + aan de Vlaamse Kaai (voor chronische gebruikers). De eerste daklozen worden op donderdag 4 juli verwacht.

De acute nachtopvang beschikte over 25 bedden en was sinds 2008 ondergebracht in de vroegere gebouwen van afvalintercommunale Ivago aan de Gasmeterlaan.

In maart 2010 opende Nachtopvang + met 15 bedden aan de Vlaamse Kaai. Hier konden dak- en thuislozen die veelvuldig gebruikmaken van de nachtopvang terecht voor een langere periode, tegen een kleine vergoeding.

Voor beide initiatieven ging het om een voorlopige locatie.


Stadsvernieuwingsproject

In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar het Rabot’ worden de gebouwen aan de Gasmeterlaan gesloopt voor het Project Tondelier. In het pand aan de Vlaamse Kaai komen bureaus en ontvangstruimtes voor het CAW Oost-Vlaanderen.

Op zoek naar een nieuwe locatie voor de nachtopvang kozen de Stad Gent en het OCMW Gent ervoor om de beide vormen van opvang onder één dak samen te brengen. Dat is zowel organisatorisch (personeelsinzet, toezicht, onthaal) als financieel voordeliger.

 

Rustige en veilige nacht

Na een zoektocht van meer dan een jaar vond men in Nieuwland 12-14 een geschikte locatie: dicht bij het centrum, vlot bereikbaar en voldoende ruimte. Het pand, waarin vroeger een moskee was gehuisvest, werd gesloopt en maakte plaats voor een nieuwbouw van ongeveer 2 miljoen euro.

Het gebouw telt 40 slaapplaatsen, met het nodige comfort voor een rustige en veilige nacht, volgens het principe van ‘bed, bad en brood’: de mensen krijgen een bed in een één- of meerperoonskamer, kunnen een douche nemen en een avondmaal (soep met brood) plus ontbijt verkrijgen. Ook huisdieren zijn welkom.

Energiezuinig

De Stad Gent realiseerde de nieuwbouw en had daarbij veel oog voor de beperking van het energieverbruik. Zo wordt er warmte gerecupereerd uit het binnenvallende daglicht en is er vloerverwarming, aangestuurd door een gasinstallatie en warmtepomp. Boven op het gebouw is een groendak aangebracht.

De exploitatiekosten van de nachtopvang zijn voor rekening van het OCMW Gent. CAW Artevelde staat in voor het beheer van de opvang met eigen medewerkers. Daarnaast doet het CAW hiervoor een beroep op tientallen vrijwilligers die de werking mee in goede banen leiden.

Meldingspunt

‘De inplanting van de nachtopvang is heel goed afgestemd met de buurt’, benadrukt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. ‘De bewoners zaten met heel wat vragen, die ruim aan bod kwamen op twee informatievergaderingen. We hebben hen gerustgesteld dat we werken met een telefonisch reservatiesysteem. Mensen melden zich tussen 21 en 22 uur aan bij het onthaal, blijven een nachtje en vertrekken weer. Vanaf 9 uur ’s ochtends is de opvang gesloten. Op vraag van de buurt hebben we een meldpunt opgericht, waar bewoners met hun vragen en opmerkingen terechtkunnen.’

Het infopunt Nieuwland is telefonisch te bereiken op het nummer 09 265 04 50. Mailen kan ook op nachtopvang@cawsgenteeklo.be.

10 jaar nachtopvang

De verhuizing naar de nieuwbouw valt samen met 10 jaar nachtopvang in Gent. In december 2003 opende de eerste nachtopvang de deuren aan de Burggravenlaan. Die was alleen open in de wintermaanden en er waren 12 bedden beschikbaar. Eind 2005 verhuisde de nachtopvang naar het Rerum Novarumplein. 15 dak- en thuislozen konden daar het hele jaar door terecht. Sinds 2008 is de nachtopvang operationeel in de Gasmeterlaan en breidde de capaciteit uit tot 25 bedden.

In die 10 jaar is de werking ook aangepast en gediversifieerd. Voor mensen die al minstens 1 jaar dakloos zijn en niet kunnen aarden in een woonvorm of een ander opvanginitiatief, is er sinds 2010 de Nachtopvang + (15 bedden).

Sinds enkele jaren is er ook een winteropvang, met 40 extra bedden in de vroegere brandweerkazerne aan de Academiestraat. Tel daar de 25 bedden van de acute nachtopvang van Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor aan de Gezondheidsstraat bij, en tijdens de wintermaanden is er voor 105 dak- en thuislozen een warm bed beschikbaar. Bovendien is Huize Triest van de Broeders van Liefde in de winter de hele week open (daarbuiten is dat 4 dagen op 7). Omgerekend betekent dat een uitbreiding van 10 bedden per dag.


Tijdelijke noodoplossing

De acute nachtopvang is een voortdurende evenwichtsoefening. Deze opvang richt zich tot een doelgroep die moeilijk te bereiken is en buiten de reguliere thuislozenopvang valt. Vandaar dat de nachtopvang laagdrempelig is. Er zijn beperkte huisregels, er wordt geen begeleiding opgedrongen, de nachtopvang is gratis en de dak- en thuislozen hoeven hun identiteitskaart niet te tonen. De nachtopvang wil niemand uitsluiten. De voornaamste regel is dat men ieders nachtrust respecteert.

De nachtopvang is ook een tijdelijke noodoplossing, die een opstap kan zijn naar een structurele hulpverlening, wat vaak de enige manier is om de vicieuze cirkel te doorbreken. Vandaar dat men per 14 dagen maar 5 nachten mag blijven slapen (die beperking geldt niet in de wintermaanden). Er is geen vrije toegang. Men moet zich aanmelden via een centraal reservatiesysteem en de dak- en thuislozen moeten minstens 1 keer om de 14 dagen langs bij een professioneel hulpverlener voor een opvolgingsgesprek.

Hulpverleners

De nachtopvang kadert zo in een breed netwerk van preventie, begeleiding en opvang. De hulpverleners, die ook de dak- en thuislozen naar de nachtopvang toeleiden, zijn: het CAW, OCMW Gent, het Straathoekwerk van Stad Gent, de sociale dienst van Huize Triest, het Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC), de sociale dienst van het UZ Gent en de dienst Maatschappelijke Zorg van de politie Gent. Zij proberen samen met de dak- en thuislozen een oplossing te zoeken. Vaak gaat het om een veelheid van problemen: sociale en psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek, mentale beperkingen, gevangenisverleden en een illegaal verblijfsstatuut. Het werken aan een meer structurele oplossing voor het daklozenprobleem wordt sterk bemoeilijkt door het beperkte aanbod van betaalbare en geschikte woningen voor alleenstaanden en grotere gezinnen.

Gebundelde inspanningen

Dankzij al deze gebundelde inspanningen van Gentse overheden en particuliere initiatieven probeert Gent het aantal daklozen, dat geen opvangplaats vindt, beheersbaar te houden. Maar het dakloosheids- en huisvestingsprobleem volledig onder controle krijgen, lukt vooralsnog niet.

 

Door een toenemende migratiebeweging tussen arme en rijke landen leven almaar meer gezinnen in mensonwaardige omstandigheden. Meer dan de helft van de gebruikers van de nachtopvang heeft een vreemde nationaliteit. Slowakije en Marokko voeren de rangschikking aan van landen van herkomst.

Stad Gent, OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen tonen met Nachtopvang Nieuwland aan dat er ten volle wordt ingezet op laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen in Gent, waarbij alle partners vertrekken vanuit eenzelfde missie-visie en er echt voor willen gaan.


Informatie

– Dienst Bouwprojecten, Marc Bauwens, ingenieur, Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent,
tel. 09 266 58 00, e-mail marc.bauwens@gent.be
– CAW Oost-Vlaanderen, Alain Slock, regiodirecteur Gent-Eeklo, gsm 0476 63 16 42,
e-mail Alain.slock@cawsgenteeklo.be
– OCMW Gent, Dienst Thuislozenzorg, Ann Baudonck, diensthoofd, tel. 09 266 37 10,
e-mail ann.baudonck@ocmwgent.be
– OCMW Gent, Departement Sociale Dienstverlening, Thomas Maeseele, stafmedewerker en regisseur van de dak- en thuislozenzorg, tel. 09 266 97 56,
e-mail thomas.maeseele@ocmwgent.be

Bevoegd

– Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 60, fax 09 266 51 79, e-mail schepen.deregge@gent.be

– De heer Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en voorzitter OCMW, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58,
fax 09 266 53 79, e-mail schepen.coddens@gent.be