In crisistijd telt elk talent meer dan ooit
maandag 25 februari 2013
Boomsculpteur schenkt oude beukenstam nieuw leven in woonzorgcentrum Het Heiveld nog t.e.m. vrijdag 21 juni – wzc Het Heiveld – Sint-Amandsberg
dinsdag 18 juni 2013

Kinderarmoede mag niet alleen een zaak van ‘Brussel’ zijn

Kinderarmoede mag niet alleen een zaak van ‘Brussel’ zijn

18 SP.A-schepenen en OCMW-voorzitters vragen aan al hun collega’s om ook in budgettair moeilijke tijden te investeren in de strijd tegen kinderarmoede.

De strijd tegen kinderarmoede heeft sterke lokale besturen nodigMinisters van de federale regering, de gewest- en de gemeenschapsregeringen ondertekenden het Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan. Een belangrijke stap, maar kinderarmoede mag niet en kan niet alleen een zaak van ‘Brussel’ zijn. Willen we in Vlaanderen tegen 2020 de kinderarmoede halveren, dan is een slagvaardige aanpak in onze steden en gemeenten minstens zo cruciaal. Met een kinderarmoede van bijvoorbeeld 15 procent in Gent, 13 procent in Leuven en 12 procent in Oostende luiden de alarmbellen.

Al sinds Napoleon het liefdadigheidsmonopolie van de Kerk afschafte, is het de expliciete opdracht van de gemeenten en steden om te zorgen voor hun inwoners in armoede. Anno 2013 pakken zich echter donkere wolken samen boven onze gemeente- en stadskassen: onder invloed van de crisis hebben steden en gemeenten af te rekenen met dalende inkomsten. Lokale besturen staan onder druk om te besparen. Wij ontsnappen niet aan de crisis, maar we zijn vastberaden om hem niet te laten uitrotten op de rug van zij die al worstelen met de huur, de energiefacturen en de schoolrekeningen. ‘De tering naar de nering zetten’ gaat voor ons niet op als het recht op een menswaardig bestaan of een volwaardige plek in de samenleving in het gedrang komen.

Armoedebestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bestuurslagen, maar lokale besturen vormen het kloppende hart. Zij staan niet alleen het dichtst bij de inwoners, zij beschikken ook over instrumenten om echt het verschil te maken: sociale kruideniers, wijkgezondheidscentra, brede scholen, schuldbemiddeling,… Het zijn onze OCMW’s die zorgen voor de ondersteuning van wie nergens anders terecht kan, die werk verschaffen aan wie nergens aan de bak komt, die nieuwkomers integreren.
In onze steden en gemeenten beknibbelen we niet op de strijd tegen armoede. We hebben brede en verankerde armoedebeleidsplannen. Met duidelijke engagementen en doelstellingen, én met reële budgetten in onze meerjarenbegrotingen om te garanderen dat het niet bij holle woorden en papieren intenties blijft. We steunen de oproep van Vlaams minister Ingrid Lieten om een Kinderarmoedefonds op te richten en een brede mobilisatie op gang te trekken. Die 140.000 Vlaamse kinderen die opgroeien in armoede verdienen ook in budgettair moeilijke tijden alle kansen om uit die vicieuze cirkel te ontsnappen.

Kinderarmoede vloekt niet alleen met ons rechtvaardigheidsgevoel, onze maatschappij betaalt er ook letterlijk een hoge prijs voor in de vorm van hogere ziektekosten en werkloosheidsuitkeringen. Nobelprijswinnaar economie James Heckman stelde vast dat investeren in de vroegste levensjaren het hoogste rendement oplevert. Voor kinderen en voor hele samenlevingen.

Geen enkele gemeente kan nog zonder een krachtdadig armoedebeleid. Overal wonen mensen die tegenslagen kennen, die kansen hebben laten liggen of er simpelweg nooit gekregen hebben. De crisis doet de groep nieuwe armen stijgen – werklozen behoren tot de grootste risicogroep – en ook steeds meer middenklassegezinnen moeten aankloppen bij het OCMW. De strijd tegen armoede heeft sterke lokale besturen nodig.

Beste collega’s, ook jullie hebben de sleutel in handen. We mogen ons niet verstoppen achter cijfertjes en besparingsmantra’s. Ja, we moeten met zijn allen op de kleintjes letten, maar dat mag een sterk sociaal beleid nooit in de weg staan. Zet de strijd tegen kinderarmoede helemaal bovenaan de politieke agenda van uw stad of gemeente. Maak de keuze om echt te investeren in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Maak één mandataris verantwoordelijk voor de coördinatie.

Hubert Celen, schepen armoedebestrijding Mol Marc Claeys, schepen armoedebestrijding Zwevegem Rudy Coddens, voorzitter OCMW en schepen armoedebestrijding Gent Philippe De Coene, voorzitter OCMW en schepen armoedebestrijding Kortrijk Kurt De Loor, voorzitter OCMW Zottegem Else De Wachter, voorzitter OCMW en schepen armoedebestrijding Kapelle-op-den-Bos Tom Germonpré, schepen kinderarmoede Oostende Fatima Lamarti, schepen sociale zaken Vilvoorde Eric Martens, voorzitter OCMW en schepen armoedebestrijding Wellen Guido Mehuys, voorzitter OCMW en schepen armoedebestrijding Tielt Jean-Pierre Nijns Voorzitter OCMW en schepen armoedebestrijding Geetbets Stijn Ramboer, voorzitter OCMW en schepen sociale zaken Koekelare Bieke Verlinden, schepen sociale zaken Leuven Johan Van Eeghem, schepen sociale zaken Blankenberge Marc Vanlerberghe, voorzitter OCMW en schepen sociale zaken Izegem Gitta Vanpeborgh, schepen armoedebestrijding Mortsel Vanessa Vens, voorzitter OCMW Oostende Dominique Windels, voorzitter OCMW Harelbeke