renovatie kleuterschool ’t Pagadderke: mei 2005
maandag 31 december 2012
Kinderarmoede mag niet alleen een zaak van ‘Brussel’ zijn
woensdag 12 juni 2013

In crisistijd telt elk talent meer dan ooit

In crisistijd telt elk talent meer dan ooit

Net als in de rest van Vlaanderen zit de jeugdwerkloosheid in Gent weer op het “crisisniveau” van eind 2010. Een zorgwekkende vaststelling, die me tot actie inspireert. Actie die continueert wat goed loopt. En bijstuurt waar het beter kan.

Zo willen we verder werk maken van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt. Nieuwe methodieken in dat verband geven we ruimte via het platform Gent Stad In Werking, dat onlangs het project Word Wijs lanceerde, i.s.m. het Studieadviespunt Gent (De Stap).

Daarnaast willen we verdringing van lager geschoolden op de arbeidsmarkt tegengaan door de sociale tewerkstellingsmogelijkheden verder te verruimen, en beter op elkaar af te stemmen. Zo willen we maatwerk bieden voor iedere jongere.

Tegelijk willen we de jeugdwerkloosheid “breed” aanpakken. Ook de toenemende werkloosheid bij hoger opgeleiden verdient immers onze aandacht. We willen jongeren helpen hun netwerk te vormen én te verruimen. Werk vinden is immers vaak een kwestie van de juiste mensen te kennen.

Onze basisidee is dat we zoveel mogelijk talenten willen detecteren en activeren. Dat vereist dat we er alles aan doen om zeker jongeren positief te blijven inschakelen, ondanks hun werkloosheid. Op die manier werken we niet alleen aan hun CV, maar ook aan hun zelfwaardering. En vermijden we dat de huidige generatie een “verloren” generatie wordt.

Alleen zo kunnen we elk talent écht laten tellen, en een uitweg vinden uit de crisis die onze economie steeds sterker in een wurggreep neemt.

Rudy Coddens