Schoolgebouw Hippoliet Lammensstraat wordt na meer dan 20 jaar terug een basisschool
maandag 31 december 2012
juli 2008: Crèche in vroegere kleuterschooltje ’t Nachtegaaltje
maandag 31 december 2012

november 2005: Stedelijk onderwijs opent nieuw schoolgebouw aan de Drongensesteenweg

 

Stedelijk onderwijs opent nieuw schoolgebouw aan de Drongensesteenweg

 

Op vrijdag 25 november viert het stedelijk onderwijs van de Stad Gent de officiële opening van zijn volledig vernieuwde schoolgebouw aan de Drongensesteenweg. Het schoolgebouw huisvest Basisschool De Octopus en Kleuterschool De Zonnewijzer. Ook vzw Circusplaneet vond er een nieuw onderkomen.

 

Het schoolgebouw aan de Drongensesteenweg 146 stond al enkele jaren leeg. Tot juni 2001 huisvestte het het Stedelijk Instituut voor Paramedische Beroepen, maar de fusie met de Handelsschool Coupure tot de huidige VIP-school maakte de verhuis naar een nieuw, groter gebouw noodzakelijk. Het gebouw kwam leeg te staan, maar er werd beslist om het op te knappen en een nieuwe bestemming te geven.

 

De stedelijke Basisschool Gustaaf Callier, een school voor type 8-onderwijs, had reeds een geschiedenis van verhuizingen achter de rug: van de Oudenaardsesteenweg naar het Klein Raamhof, de Krevelstraat en ten slotte, tot vorig schooljaar, de Sint-Bernadettestraat. Maar de school bleef groeien en het verouderde gebouw aan de Sint-Bernadettestraat kon niet langer aan de noden beantwoorden. De Drongensesteenweg bleek de perfecte optie om de leerkrachten en leerlingen voortaan meer ruimte en licht te bieden. De verhuizing ging gepaard met een naamsverandering: Gustaaf Callier zou voortaan ‘Basisschool De Octopus’ heten.

 

Basisschool De Zonnepoort, een school voor type 2-onderwijs in de Sint-Lievenspoortstraat, wou een meer aangepaste begeleiding voorzien voor kleuters met autisme of een vermoeden daarvan. Qua infrastructuur kan het gebouw aan de Drongensesteenweg aan de noden tegemoetkomen. In extra grote lokalen kunnen de leerkrachten van de annex van de Zonnepoort, ‘De Zonnewijzer’ genaamd, aan de slag met kleine groepjes kinderen.

 

De vzw Circusplaneet was al enkele jaren op zoek naar een vaste stek. Het samenwerkingsverband tussen Circusplaneet en De Octopus, waarbij de leerlingen circusinitiatie krijgen, is een groot succes. De klassen die al mochten proeven van de initiatie, zijn enthousiast. Een extra troef is dat de vzw voortaan op hetzelfde adres gehuisvest is.

 

De werken aan het schoolgebouw kwamen tot stand door de samenwerking tussen het Departement Onderwijs en Opvoeding – Stad Gent, de Technische Dienst Schoolgebouwen en enkele externe ontwerpers en aannemers. Er werden ook financiële inspanningen geleverd om de speelplaats aan te kleden; een klimtoren is daarbij hét succesnummer. Bovendien wordt de nodige groenvoorziening gepland voor de nabije toekomst.

 

Eveneens in de toekomst is De Octopus van plan om contact te zoeken met mensen en verenigingen uit de buurt, die een meerwaarde kunnen bieden aan het pedagogisch project van de school. Zo was er reeds een fotoworkshop met een medewerker van de Vieze Gasten, waarvan het resultaat op de opening tentoongesteld wordt, en heeft de school zich geëngageerd in een buurtproject over voorlezen, in samenwerking met de buurtbibliotheek en de buurtscholen.

Meer info?

  • Bij de heer Eddy Lenders, directeur van De Octopus, Drongensesteenweg 146, 9000 Gent, tel. 09 251 02 75.

  • Bij mevrouw Annie Goedhuys, directrice van De Zonnepoort – De Zonnewijzer, Sint-Lievenspoortstraat 2-8, 9000 Gent, tel. 09 225 77 26.

 Bevoegd

De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding.