januari 2006: De Palmboom, een nieuwe crèche in de Brugse Poort
maandag 31 december 2012
mei 2006: Stad Gent en UZ Gent bouwen samen aan nieuw kinderdagverblijf Knuffelboom XL
maandag 31 december 2012

mei 2006: Stedelijk instituut Bert Carlier opent nieuwe vestigingsplaats in de Eendrachtstraat

STEDELIJK INSTITUUT BERT CARLIER OPENT NIEUWE VESTIGINGSPLAATS IN DE EENDRACHTSTRAAT

 

Op vrijdag 5 mei 2006 opent het stedelijk Instituut Bert Carlier officieel haar nieuwe gebouwen in de Eendrachtstraat 85/89. Hier zal opleidingsvorm 2 (OV2) ondergebracht worden. De school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) krijgt hiermee een derde vestigingsplaats, naast de gebouwen aan de Oudenaardsesteenweg en die in de Krevelstraat.

 

Opleidingsvorm 2 is bestemd voor leerlingen die niet direct terecht kunnen in het gewone arbeidsmilieu, maar wel hun plaats hebben in een beschutte werkplaats.

Sinds de oprichting in 1979 is het al de zesde maal dat OV2 verhuist. Het gebouw in de Krevelstraat, waar OV1 en OV2 samen gehuisvest waren, werd te klein en voldeed niet aan de eisen om het pedagogisch project van OV2 waar te maken.

 

Voor de opleiding van deze doelgroep is er nood aan ateliers waar de werking van een beschutte werkplaats nagebootst kan worden. In een groot atelier kunnen verschillende groepen leerlingen een ketting vormen om elk een facet van een opdracht uit te voeren. In de overige praktijklokalen worden eerst de polyvalente vaardigheden aangebracht en geoefend, onder nauwlettend oog van de ergotherapeut. Nadien komt de prestatietraining op het voorplan.

 

De loskoppeling van beide opleidingsvormen betekent voor sommige ouders ook het wegnemen van een bijkomende hinderpaal bij het aanvaardingsproces dat hun kind naar OV2 verwezen wordt.

 

De nieuwe gebouwen voorzien in één groot atelier en 4 kleinere ateliers of BGV-lokalen. Verder is er een pedagogische keuken in ondergebracht, 3 lokalen voor de algemene vakken en een groot kiné-lokaal. Daarenboven werd er gloednieuw klasmeubilair aangekocht.

Het departement onderwijs en opvoeding investeerde in de totale renovatie van dit schoolgebouw 1.096.000 euro.

In een later stadium komt hier nog een polyvalente zaal bij, die ook open zal staan voor de buurt.

 

Ook in het schoolgebouw in de Krevelstraat waar de leerlingen van OV1 gehuisvest zijn werden een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. Onder andere werd een gedeelte van de speelplaats overdekt en een noodtrap geplaatst. Het departement onderwijs en opvoeding besteedde hieraan ongeveer 63.000 euro.

 

Tijdens de officiële inhuldiging op 5 mei, die van start gaat om 18 uur, zal de geschiedenis van de school toegelicht worden door dhr. Eddy Vermeulen, ere-directeur van de school. De relatie tussen de school en de beschutte werkplaats wordt dan weer verduidelijkt door dhr. Daniël Steurtewagen, directeur van de beschutte werkplaats H. Deleu. Schepen van Onderwijs en Opvoeding, dhr. Rudy Coddens, zal het waarom van de verhuis toelichten en vertellen hoe de school vandaag werkt.

 

Bij de inrichting van het gebouw werd het personeel van de school nauw betrokken. De directeur van de school, dhr. Frank Rogge, is dan ook alle betrokkenen dankbaar voor hun inzet om deze realisatie te doen slagen: de schepen, het departementshoofd, de Technische Dienst Schoolgebouwen, de architect, de aannemers, de leveranciers en het personeel van de school. Bijzondere verdienste is voor mevr. Katelijne Van Hoorebeke, coördinator van OV1 en OV2, die vaak last-minute oplossingen en beslissingen moest treffen om alles tijdig klaar te krijgen.

 

Meer informatie?

 

Bij het Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent, tel. 09 222 86 23 of Eendrachtstraat 85/89, 9000 Gent, tel. 225 89 46.

Bevoegd

De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding.