mei 2006: Stedelijk instituut Bert Carlier opent nieuwe vestigingsplaats in de Eendrachtstraat
maandag 31 december 2012
september 2006: 14 nieuwe plaatsen en flexibele kinderopvang in kinderdagverblijf Nieuwland
maandag 31 december 2012

mei 2006: Stad Gent en UZ Gent bouwen samen aan nieuw kinderdagverblijf Knuffelboom XL

Stad Gent en UZ Gent bouwen samen aan nieuw kinderdagverblijf

 

Eerstesteenlegging Knuffelboom XL zet maatschappelijk engagement kracht bij

 

Gent, 24 mei 2006 – Vandaag leggen vertegenwoordigers van de Stad Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent de eerste steen van het nieuw te bouwen kinderdagverblijf De Knuffelboom XL. De kribbe wordt ingeplant in een rustige en groene zone op de ziekenhuiscampus (Arduinstraat) en zal vanaf september 2007 plaats bieden aan 84 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Het ontwerp zoekt een evenwicht tussen kindvriendelijkheid, duurzaamheid en verantwoord energieverbruik. De investering voor het totaalproject bedraagt ongeveer 3 miljoen euro, gedragen door de Stad Gent (1/3) en het UZ Gent (2/3). De nieuwe kinderkribbe zal vanaf de start ongeveer 25 personeelsleden tewerkstellen.

 

Gent kampt met een tekort van ongeveer 600 plaatsen voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar. De laatste jaren stelt de Stad Gent dan ook alles in het werk om dit tekort weg te werken door zelf nieuwe crèches op te richten of door samenwerkingsverbanden met andere organisatoren uit te werken. Het nieuwe kinderdagverblijf ‘De Knuffelboom XL’ is hiervan een perfect voorbeeld. De onderhandelingen voor dit gezamenlijke project werden opgestart door voormalig schepen Freya Van den Bossche en verdergezet door Rudy Coddens, huidig schepen van Onderwijs en Opvoeding.

 

Het bouwconcept houdt rekening met de ecologische en architecturale eisen van Kind en Gezin, alsook met de normen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), dat het project grotendeels mee financiert. Daarnaast waren ook de ervaring binnen het UZ Gent met de bestaande kinderopvang in de huidige De Knuffelboom (28 plaatsen, ook op de UZ-campus) en het oorspronkelijke idee van een nulenergiekribbe belangrijke uitgangspunten.

 

Het nieuwe gebouw bestaat uit 3 afzonderlijke, identieke modules voor telkens 28 kinderen; de modules hebben elk 2 leefgroepunits. Zo wordt een groter kinderdagverblijf gerealiseerd waarbinnen tegelijkertijd ook de voordelen van een kleinschalig initiatief (huiselijke sfeer en kindgerichte aanpak) behouden blijven.

 

De gebouwen krijgen overdekte speelserres die als klimaatbuffers dienst doen. Ze hebben een temperende werking op het binnenklimaat en  geven de kinderen de mogelijkheid om in alle weersomstandigheden (half)buiten te spelen.