mei 2006: Stedelijk instituut Bert Carlier opent nieuwe vestigingsplaats in de Eendrachtstraat
maandag 31 december 2012

januari 2006: De Palmboom, een nieuwe crèche in de Brugse Poort

 

DE PALMBOOM,

EEN NIEUWE CRECHE IN DE BRUGSE POORT

 

Op woensdag 18 januari 2006 om 14 uur wordt de eerste steen gelegd voor kinderdagverblijf De Palmboom, een nieuwe crèche in de wijk Brugse Poort. Deze crèche wordt gebouwd in de Balsamierenstraat 18 in Gent. De eerstesteenlegging zal plaatsvinden in aanwezigheid van de heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

De bouw van dit nieuwe kinderdagverblijf past in de strategie van de Stad Gent om de oudere peutertuinen van de stad om te vormen tot hedendaagse crèches en waar nodig een uitbreiding van het aantal plaatsen te realiseren. De Stad Gent wil daarmee tegemoet komen aan de zeer grote vraag van ouders naar meer opvangplaatsen voor kinderen jonger dan drie jaar.

 

Van peutertuin naar crèche

 

Binnen het complex van de basisschool De Piramide in de Balsamierenstraat bevindt zich nu nog de peutertuin De Palmboom, een door Kind & Gezin gesubsidieerde peutertuin van 20 plaatsen, waar kinderen vanaf 18 maanden tot de schoolleeftijd worden opgevangen. De naam van de huidige peutertuin verwijst naar de vroegere benaming van de straat waar ze gelegen is, de Palmboomstraat.

 

Deze peutertuin huist momenteel in twee paviljoenen die hun beste tijd hebben gehad en waar het wat krap werd om de kinderen de ruimte te bieden die ze nodig hebben. Vandaar dat de optie werd genomen om te voorzien in volledig nieuwe huisvesting voor dit opvanginitiatief. Omdat ouders vandaag meestal al vroeger dan 18 maanden opvang vragen voor hun kind, werd er voor gekozen om de peutertuin meteen om te vormen tot crèche met 42 opvangplaatsen. Basisschool De Piramide is eerder krap behuisd en krijgt na ingebruikname van de nieuwe crèche opnieuw wat extra ruimte. Op termijn komt er eveneens plaats vrij om ook voor de basisschool bijkomende infrastructuur te voorzien.

 

Met de bouw van deze nieuwe crèche investeert het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent een aanzienlijk bedrag (totaal investeringsbedrag 1.214.510,81 EUR) in structurele oplossingen voor de grote nood aan kinderopvang bij de Gentenaars. De uitbreiding van het aantal plaatsen betekent ook dat twee extra begeleiders en een bijkomende halftime verantwoordelijke hier aan de slag zullen kunnen. De Stad rekent hierbij wel op de ondersteuning van Kind & Gezin voor een bijkomende subsidiëring van de werkings- en personeelskosten.

De crèche zal haar deuren kunnen openen tijdens de 1ste helft van 2007.

 

Een buurtgerichte crèche

 

De nieuwe crèche De Palmboom, vlakbij het Fonteyneplein, is centraal gelegen in de wijk de Brugse Poort en wil in nauw contact staan met bewoners van deze wijk. Net als de overige buurtgerichte crèches van de Stad Gent zal het zich profileren als voorziening met een lage drempel voor wie, om welke reden ook, nood heeft aan opvang.

 

Daartoe werd met het team van medewerkers in de peutertuin nu, en met steun van de Pedagogische Begeleidingsdienst, een pedagogisch project opgestart om nu al tot een doorgedreven vorm van ouderparticipatie en ontwikkelingsstimulering bij de kinderen te komen.

Met de nieuwe crèche De Palmboom, de crèche De Bron, de crèche Het Kriebelhuis, het Kleintjesoord en de nog geplande crèche het Luizegevecht (2007-2008) zal de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent in de toekomst in deze wijk instaan voor meer dan 200 opvangplaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit globale aanbod in de Brugse Poort zou moeten volstaan om de noden van de jonge gezinnen in deze wijk op te vangen. Daarmee wordt ook op dit terrein nieuwe zuurstof voor de Brugse Poort gerealiseerd.

Meer info?

Bij de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent, Keizer Karelstraat 3 in 9000 Gent, op het telefoonnummer 09 268 20 80.

 

Bevoegd

De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding.