oktober 2005: officiële inhuldiging vernieuwde speelplaats en refter Bollekensschool
maandag 31 december 2012
In crisistijd telt elk talent meer dan ooit
maandag 25 februari 2013

renovatie kleuterschool ’t Pagadderke: mei 2005

Kleuterschool ‘t Pagadderke

 

 

De wijk Malem werd indertijd kort na WO II gebouwd om jonge gezinnen met kinderen in een gezonde omgeving te laten wonen. Vandaag wordt de wijk Malen grondig gerenoveerd. ‘t Pagadderke is gelegen midden in de woonwijk Malem en is een kleuterschooltje waaraan geen lager onderwijs gekoppeld is. Het is een kleuterschooltje met kleuterdagverblijf  voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het schooltje zelf was al enige tijd in verval en ook het leerlingenaantal liep terug tot een historisch dieptepunt. Enerzijds door het wegtrekken van veel jonge gezinnen uit de wijk, anderzijds omdat het voor ouders van kinderen uit kleuterschooltjes, waaraan geen lager onderwijs gekoppeld is het o.a. door het inschrijvingsbeleid soms moeilijk is om voor hun kind een zitje in het 1ste leerjaar te bemachtigen. De wetgeving laat immers niet toe om plaatsen te “reserveren” en is het principe “wie eerst komt, eerst maalt” aan de orde. Redenen genoeg dus om in actie te komen.

 

Vandaag staat de school er weer.

De nodige brandbeveiligingswerken werden gedaan. De slaapruimte van het kleuterdagverblijf werd vergroot. Ook de ramen werden vernieuwd en alles kreeg een nieuw kleurtje. De totale kostprijs van deze werken bedraagt 306.120 euro.

 

DOOSG zocht ook naar natuurlijke partners, zoals bvb basisschool De Klaverdries in Drongen en basisschool De Piramide in de Balsamierenstraat, waarmee samenwerkingsverbanden kunnen gezocht worden om de doorstroming van kleuters te verbeteren. Een bijkomend voordeel is dat er met deze scholen interessante integratie-activiteiten kunnen uitgebouwd worden en dat op die manier kleuterschooltjes uit hun isolement geraken.

 

En de laatste berichten zijn positief en hoopgevend. Steeds meer kinderen vinden opnieuw hun weg naar dit kleuterschooltje.Het is een ideale stek voor gezinnen uit de buurt die voor hun kleinste kinderen een schooltje dichtbij huis zoeken. Het schoolklimaat in een kleine school is voor deze doelgroep een zeer waardevol gegeven: de kleuters voelen er zich “thuis”. Er ontstaat makkelijker een hechte band tussen en met de diverse actoren: kinderen, ouders, buurt, personeel,…

 

 

Informatie

De heer Luc Coryn, directeur kleuterschool ’t Pagadderke, Heldenplein 45, 9000 Gent, tel. 09 226 27 77

Bevoegd

De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding.